Til hovedinnhold
Norsk English

Fiskebåten som sikker arbeidsplass

Hovedmålet for prosjektet er å bidra til bedre helse, miljø og sikkerhet i fiskeflåten. Prosjektet skal fokusere på to HMS relaterte områder: "Årsaksforhold ved dødsulykker og alvorlige personskader i fiskeflåten" og "Sikker kommunikasjon ombord".

Kontaktperson

Årsaksforhold ved dødsulykker og alvorlige personskader i fiskeflåten

Ulykkesstatistikken for fiskeflåten gir liten eller ingen informasjon om hva som var de bakenforliggende årsakene til en ulykke. En dybdeanalyse av årsaksforholdene vll gi oss økt forståelse og danne et bedre grunnlag for å utvikle og implementere nye sikkerhetstiltak.

Sikker kommunikasjon ombord

Tidligere prosjekt har vist at språk, eller mangelen på felles arbeidsspråk, blir sett på som en økende sikkerhetsrisiko i den norske fiskeflåten. Prosjektet ønsker å kartlegge omfanget av utenlandsk arbeidskraft i norsk fiskeflåte og undersøke hvorvidt ulikt språk byr på sikkerhetsutfordringer.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.10.2011 - 31.05.2012