Til hovedinnhold
Norsk English

Geologiske ressurser i Nord

Kampen om jordas råvarer gjør malm- og mineralressursene i Nord-Norge høyinteressante. Ved å kombinere kortreist energi med lokal videreforedling, kan Norge skape nytt, bærekraftig næringsliv i nord. Dette er hovedkonklusjonen i en rapport SINTEF, NGU, NTNU og Norut har utarbeidet på oppdrag fra UD.

Over Barents 2020-ordningen gir Utenriksdepartementet tilskudd til prosjekter som kan bidra til å realisere målene i regjeringens nordområdesatsing. Utenriksdepartementet bevilget i 2010 midler til SINTEF i forbindelse med for-prosjektet GeoNor.

GeoNor prosjektet omhandler mulighetene for industriell verdiskaping basert på geologiske ressurser i Nordområdene, med vekt på malm-, mineral- og naturgassforekomster.

I prosjektet har SINTEF samarbeidet med NGU, NTNU og Norut, samt fått gode innspill fra en referansegruppe med industriell bakgrunn.

Sluttrapporten ble oversendt Utenriksdepartementet sist uke, og presenteres i disse dager under Arctic Frontiers i Tromsø.

Rapporten oppsummerer med forslag til videre arbeid på følgende områder:

  • Etablering av nasjonal FoU- og Innovasjonsstrategi innen mineralområdet
  • Etablering av et Nordisk Senter for ”Utvinning og videreforedling av mineralske ressurser” (med hovedfokus på Nordområdene)
  • Utvikle regionale/lokale industriutviklingsprosjekter (med bakgrunn i de industricaser beskrevet i rapporten)

Kontakt: Jack Ødegård (), tel. 93059461

Utforsk fagområdene