Til hovedinnhold
Norsk English

Offshore-problem gir bedre brannvern

Den nybygde forsøksovnen gjør det mulig å verifisere motstanden mot varmeoverføring ovenfra og nedover for enhver dekk-konstruksjon på skip og plattformer. Foto: SINTEF NBL
Branntest knyttet til problemplattform i Nordsjøen har gitt SINTEF NBL en unik og egenutviklet laboratoriemodul som vil bedre brannsikkerheten til havs.

På oppdrag for det kanadiske oljeselskapet Talisman har SINTEF NBL – Norges branntekniske laboratorium nylig branntestet en tro kopi av en seksjon fra dekket til den sterkt forsinkede Yme-plattformen i Nordsjøen.

Resultatene av testene er fortrolige, og de er Talismans eiendom.

Det SINTEFs brannforskere derimot kan fortelle offentligheten, er at forsøkene gjorde det nødvendig å oppføre en gigantisk brannteknisk forsøksovn på tomta til SINTEFs brannlaboratorium – en spesialutviklet testrigg som får varig verdi for forsknings-Norge.

Sikrere skip og plattformer
Testriggen er den første i sitt slag i verden i full skala, og åpner ifølge prosjektleder Christian Sesseng for sikkerhetsgevinster både i maritim næring og oljeindustrien.

– Bruk av riggen vil øke brannsikkerheten både på framtidige skip og oljeplattformer. Da forespørselen fra Talisman kom, kastet vi oss rundt, snudde en standard testmetode bokstavelig talt på hodet og klarte å bygge den unike fulllskala-riggen på ei lita uke, sier Sesseng, brannforsker ved SINTEF NBL.

Brannmotstand nedover
Eksisterende, standardiserte branntester for oljebranner på offshore-konstruksjoner og ombord i skip, måler hvilke varmepåkjenninger en brann på dekk vil påføre tilstøtende vegger og eventuelle tak.

Talismans testbehov på Yme-plattformen gikk motsatt vei: Selskapet ønsket å få testet dekkets brannmotstand når det gjelder varmeoverføring til etasjen under.

Optimale konstruksjoner
Brannforsker Christian Sesseng: – Den nybygde forsøksovnen gjør det mulig å verifisere motstanden mot varmeoverføring ovenfra og nedover for enhver dekk-konstruksjon på skip og plattformer. Dette vil gjøre det mulig å sikre seg både mot underdimensjonering og kostnadsdrivende overdimensjonering av brannmotstanden.   

Til nå har ikke-realistiske testscenarier vært det eneste tilbudet ved verifisering av dekk-konstruksjoners brannmotstand nedover, ifølge prosjektlederen ved SINTEF NBL.

Av Svein Tønseth