Til hovedinnhold
Norsk English

Prisdryss under Nor-Fishing

Optimar Giske mottok innovasjonsprisen under Nor-Fishing. (Foto: Nina Vennevold, FKD)
SINTEF Fiskeri og havbruk og våre samarbeidspartnere høstet heder og ære for flere prosjekter på åpningsdagen på Nor-Fishing 2012.

Først mottok Rederiet Ervik og Sævik AS Fiskeridirektoratets miljøpris for utformingen av fartøyet ”Christina E”. SINTEF Fiskeri og havbruk har samarbeidet med MMC-Tendos om et forbedret pumpesystem for ombordlasting av sild og makrell på båten. Resultatet er en ringnotsnurper som suger fisken skånsomt ombord. Miljøprisen ble gitt på bakgrunn av det store miljøansvaret rederiet har utvist ved å installere utstyr som reduserer drivstoffbruken og utslipp av NOx betydelig. Det er i tillegg lagt vekt på miljøvennlig design, skånsom behandling av fangsten og sikkerhet for mannskapet

Senere på dagen mottok Optimar Giske AS, Valderøy Nor-Fishings innovasjonspris for lastehåndteringssystemet på autolinefartøyet ”Geir II” for utviklingen av  sin palleteringsautomat og automatiserte lastesystem som har gjort arbeidsdagen letter ved å fjerne tunge løft for besetningen. SINTEF har vært forskningspartner og bidratt med konseptutvikling og systemevaluering.

Utviklingsprosjektet har vært krevende, men en utrolig vilje og evne til gjennomføring hos utstyrsleverandør Optimar Giske AS og rederiet H. P. Holmeseth AS, samt en stor velvilje fra virkemiddelapparatet, har gjort at det nå foreligger en større forskningsbasert innovasjon som vil komme både nasjonal og internasjonal fiskeflåte til gode fremover.

Utforsk fagområdene