Til hovedinnhold
Norsk English

Prisbelønt for forskning på industrielt lederskap

Årets vinner får prisen for ei bok der han oppsummerer et tiårig sosialantropologisk forskningsarbeid omkring temaet internasjonal bedriftsledelse. Foto: SINTEF / Thor Nielsen
Forskning på ledelse i Hydro har gitt sosialantropolog og SINTEF-forsker Emil A. Røyrvik (39) SINTEFs pris for fremragende forskning.
Prisen er på 150 000 kroner. Den kan deles ut blant nåværende ansatte i SINTEF-konsernet.

Bok på velrennomert forlag
Røyrvik, seniorforsker ved SINTEF Teknologi og samfunn, får prisen for ei bok han har fått utgitt på Berghahn Books, et velrenommert vitenskapelig forlag med kontor i New York og Oxford.

Boka oppsummerer et tiårig sosialantropologisk forskningsarbeid som Røyrvik har utført omkring temaet internasjonal bedriftsledelse, med Norsk Hydro som case og samarbeidspartner.

Nyliberalismens inntog
I  boka påviser Røyrvik at nyliberalismen som preget verden fra 1980-årene av, slo relativt seint inn i Norge og norsk industri. I det daværende Hydro Aluminium skjedde det spesielt fra 1999.

Emil Røyrvik med det synlige beviset på SINTEFs forskningspris. Den prisbelønte boka hans kom ut seint i 2011, men har alt rukket å bli pensumlitteratur i økonomisk antropologi ved det velrenommerte City University of New York (CUNY). Foto: SINTEF / Thor Nielsen
En strategiendring bedriften gjennomførte dette året, førte ifølge Røyrvik til et sterkt fokus på aksjeverdier og en generell orientering mot finansmiljøet. Ledelse ble i stor grad basert på pengeverdibetraktninger, slik at en forskyvning fra ”industriell ledelse” til ”pengeledelse” fant sted. Dette reflekterte den generelle utviklingen i den globale økonomien mot en gjennomgripende finanskapitalisme og den økonomiske krisa vi nå står oppe i.

Ideologisk strid
Ved pristildelingen forklarte Røyrvik at den samme overgangen trolig fant sted generelt i norsk storindustri.

I boka diskuterer han på hvilken måte den tradisjonelle teknologiorienterte industrikapitalismen forandret seg til en "kasino-aktig" finanskapitalisme, og hvordan dette illustrerer en ideologisk kamp om bedrifters betydning og plass i samfunnet.

Ifølge prisvinneren, handler denne ideologiske striden om hvorvidt bedrifter utelukkende skal være et verktøy for å skape verdier for eiere, eller om de har et mye bredere samfunnsmessig mandat knyttet til utvikling av arbeidsplasser, velferd og demokrati.

Før finanskrisen svingte pendelen langt over mot å se på bedrifter utelukkende som avkastningsmaskiner, ifølge Røyrvik. I boka påpeker han at krisen trolig har fått pendelen til å svinge noe tilbake. 

Forutså finanskrisa
I boka har Røyrvik løftet blikket og analysert ledelsespraksis i Hydro både i norsk kontekst og i lys av utviklingen av den globale økonomien. Boka en er dermed en bred antropologisk beskrivelse av ledelse og globale sammenhenger. Alt i 2005-2006 var Røyrvik på sporet av krisa i verdensøkonomien som slo inn for fullt fra 2008. 

På pensum i USA
Selv om boka utkom så seint som mot slutten av 2011, har den allerede vakt internasjonal oppmerksomhet. Den er alt pensumlitteratur i økonomisk antropologi ved det velrenommerte City University of New York (CUNY), der den brukes på master- og PhD-nivå.

Røyrviks arbeider har også gjort ham til bidragsyter i ”The Encyclopedia of Globalization”, som redigeres av den anerkjente sosiologen professor George Ritzer. Boka kom ut i år på det velrennomerte forlaget Wiley-Blackwell.

Av Svein Tønseth