Til hovedinnhold
Norsk English

Unngå helse- og miljøskadelige byggematerialer innendørs

Å stille krav til lave emisjoner fra byggevarer bidrar til å sikre god luftkvalitet i bygninger. Ill.: SINTEF Byggforsk
Mengden kjemiske forbindelser som avgis fra nye byggematerialer til innelufta, skal være minst mulig. Et bedre grunnlag for å velge lavemitterende byggevarer er nå tilgjengelig i Byggforskserien.

Valg av materialer innendørs har betydning for inneklimaet. Kjemiske forbindelser som frigjøres til innelufta kan medføre alt fra lett irritasjon og ubehagelig lukt til alvorlige helseproblemer.  

– TEK10 krever at det velges byggevarer uten, eller med lavt innhold av helse- eller miljøskadelige stoffer. Mengden kjemiske forbindelser som avgis fra nye byggematerialer til innelufta skal være minst mulig, sier seniorrådgiver Silje Wærp ved SINTEF Byggforsk.

Nyttig verktøy
Med anvisningene 470.113 Helse- og miljøskadelige stoffer i nye byggevarer. Hvilke stoffer bør unngås og hvordan?, 421.523 Emisjoner fra byggevarer. Måling i laboratorium og resultater og 421.522 Emisjoner fra byggevarer. Anbefalte grenseverdier gir Byggforskserien en oppdatert og grundig oversikt over hvilke krav man må stille til nye byggematerialer for å bidra til et godt inneklima.  

Anvisningene er også et nyttig verktøy i prosjekter der miljøklassifiseringssystemet BREEAM NOR benyttes. I BREEAM NOR stilles det også krav til at helse- og miljøskadelige stoffer skal unngås, samt at produktene som benyttes skal være lavemitterende. 


Framgangsmåte, målemetoder og emisjonsdata
Anvisningene omhandler blant annet:

-       hvilken helse- og miljøskadelige stoffer som bør unngås og i hvilke byggevarer disse finnes

-       fyldig tabell med emisjonsdata for en del vanlige byggevarer

-       hvilke målemetoder og grenseverdier som bør benyttes

-       hvilke byggevarer som må dokumenteres, hva slags dokumentasjon som bør etterspørres, samt hvilke verktøy og ordninger som fins

Lavemitterende byggevarer bidrar til god luftkvalitet
Det er spesielt flyktige organiske forbindelser som har vært i fokus ved emisjoner fra byggevarer, men de senere årene har også tungtflyktige forbindelser og partikulært materiale kommet i søkelyset. 

Kvaliteten på innelufta er hovedsakelig avhengig av mengde luft og renheten i lufta som blir tilført, samt emisjonen til luft fra kilder innendørs. Å sette krav til at byggevarer skal være uten eller med lavt innhold av helse- og miljøskadelige stoffer og ha lave emisjoner til inneluft bidrar til å sikre god luftkvalitet i bygninger.

SINTEF Teknisk Godkjenning stiller krav til at produkter som eksponeres mot inneluft skal være dokumentert lavemitterende, og at helse- og miljøskadelige stoffer skal unngås.

En oppdatert oversikt over produkter med SINTEF Teknisk Godkjenning er gitt på www.sintefcertification.no.

Andre nye og reviderte anvisninger i Byggforskserien:
543.204 Montering av gips-, spon- og trefiberplater på vegger og i himlinger
723.321 Sulfatskader i murverk av lettklinkerblokker. Påvisning og utbedring