Til hovedinnhold
Norsk English

Loggesystem installert i Prestfjord

Loggesystem på skip skal gi skipper og fartøysdesignere bedre beslutningsstøtte og forskere bedre data. Første versjon av systemet er nå installert på båten Prestfjord og skal samle inn data fra båten til bedre analyse og beslutningstøtte ombord.

I Improvedo-prosjektet har det blitt utviklet en løsning for å logge og akkumulere operasjonelle data fra fartøy. Løsningen er basert på ICD's CDP buss. Denne er ethernet basert og i stand til å lese en lang rekke typer signaler.

Prosjektet har installert utstyr for å måle moment på propellaksling og fartøyets bevegelser (MRU). I tillegg har målingene fra en rekke av fartøyets egne sensorer blitt gjort tilgjengelige. Til sammen blir omtrent 300 målinger logget.

Prosjektet har utviklet:

 • Drivere og programvare for seriell kommunikasjon med MRU.
 • Et binært filformat for lagring av loggedata, med fokus på å minimere behovet for lagring og dataoverføring.
 • Programvare for å behandle binærfiler:
  • Oversette binærfiler til lesbare format, slik som csv.
  • Analysere binærfiler, slik som FFT
 • Programvare for lagring av loggedata til fil:
  • Kontinuerlig skriving til fil, med skifte av fil med jevne mellomrom. Dette benyttes for logging av data ved lavere frekvenser.
  • Buffring til minne for senere skriving til fil. Dette benyttes for logging av data ved høye loggefrekvenser, slik som akselerasjonsmålinger frå MRU.
 • Programvare for overvåkning av loggesystemet. Denne er ansvarlig for å:
  • Stoppe og starte deler av loggesystemet om dette slutter å fungere.
  • Starte postprosessering med jevne mellomrom. Dette blir gjort for å redusere mengden av data som trengs for å representere driften, og dermed overføring og lagringskapasitet.

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

01.09.2010 - 31.12.2013

Kontaktperson:

Karl Johan Reite