Til hovedinnhold
Norsk English

Sikrere AMS-løsninger

Med de nye avanserte målerne skal vi betale for hva strømmen koster når vi bruker den. Foto: Statnett.
Med støtte fra Telenor og det norske Smart Grid Centre, har SINTEF gjort en vurdering av sikkerhetstrusler knyttet til de nye avanserte måle- og styringssystemer (AMS) som skal installeres i alle norske husstander i løpet av 2016.  

De avanserte systemene (AMS) er en del av det smarte nettet (SmartGrid), og innebærer at vi skal kunne betale hva strømmen koster når vi bruker den. 

Dette skjer ved at AMS-måleren registrerer strømforbruket automatisk og kommuniserer dette til nettselskapet gjennom ulike kommunikasjonsløsninger. 

Forskerne har identifisert 30 trusler og fem ulike typer teoretiske angrep mot AMS, og illustrert hvordan disse angrepene kan gjennomføres. Målet med rapporten er å bidra til en økt forståelse av truslene mot AMS-løsninger. Neste fase av arbeidet vil være å vurdere i hvilken grad truslene utgjør en risiko, samt vurdere hvordan disse truslene og angrepene best kan forebygges.

Analysen er gjort innenfor "Demo Steinkjer" -  et nasjonalt prosjekt hos NTE der nye løsninger for måling og bruk av energi testes. Aidon, som er leverandør av måleutstyr til NTE, har bidratt med informasjon om hvordan slike målere fungerer. I rapporten presiseres det at beskrivelsen er holdt på et leverandør-nøytralt nivå.

Her kan du lese rapporten: