Til hovedinnhold
Norsk English

App gir bedre bilde på nett-TV

Demo'en i laboratoriet viser hvordan kvaliteten på bildet endres når forskerne endrer nettverk- parametrene. Foto A. Karahasanovic
SINTEF IKT har utviklet en ny app som gjør at seere kan melde fra om dårlig kvalitet mens de ser på nett-TV – og dermed få forbedret bilde.

Forskerne har nemlig laget algoritmer som gjør at seere som har dårlig kvalitet på nett-TV på mobiltelefon, nettbrett eller datamaskin, kan innrapportere dette.

Appen benytter en skala fra en til fem stjerner samt et diskusjonsfelt, og ved at nettverksleverandøren får meldingen, kan båndbredden omfordeles slik at seerne får bedret kvaliteten med en gang.


Kommunisere nettkvalitet
Seniorforsker Amela Karahasanovic ved SINTEF IKT, leder prosjektet som støttes av Forskningsrådets store IKT-program VERDIKT. Hun forteller at det blir stadig vanligere at vi sitter med mobiltelefon og nettbrett når vi ser på TV, og at vi bruker disse enhetene til å kommunisere til omverdenen hva vi mener om programmene.

-Tanken bak app'en vår er at mobiltelefon og nettbrett også skal brukes til at seerne sier hva de mener om nettkvaliteten i sanntid når de ser på nett-TV.

Kvaliteten på nett-TV avhenger av hvilken kvalitet nettverksleverandøren leverer. En begrenset båndbredde skal deles av flere, og som seer trenger vi ikke maksimal kvalitet hele tiden.

Om vi ser på nyheter, trenger vi for eksempel ikke så god kvalitet som når vi ser på en fotballkamp der vi vil få med oss alt som skjer på banen. Derfor er det viktig å innhente informasjon om både konteksten vi bruker nett-TV i og kvaliteten seerne opplever. Den nye app'en gjør begge deler.


Prototyper klare

Forskerne har laget prototyper på teknologien og kan bekrefte at den fungerer. Tilbakemeldingene fra testbrukerne vil være nyttig i arbeidet med å designe kapasiteten i nettet og optimalisere alle trinn fra innholdsleverandør til brukerne.

Karahasanovic understreker likevel at vi som seere likevel må være klar over at det er begrenset hvor god kvaliteten kan bli, at vi får det vi betaler for, og at å oppgradere sin egen nettlinje er et alternativ dersom man er misfornøyd.