Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF har nådd milepæl i Brasil

– Med akkrediteringen får vi muligheten til å ta del i utviklingen av den mest spennende petroleumsregionen i verden. Dette vil gi verdifull innsikt også for vår videre utvikling hjemme i Norge, sier Øyvind Hellan, adm. direktør i SINTEF Brasil. .
Gleden er stor på SINTEFs Rio-kontor. SINTEFs datterstiftelse i Brasil, Instituto SINTEF do Brasil, har fått et nasjonalt "godkjent-stempel" som gir adgang til en gigantisk pott med forskningsmidler.

Instituto SINTEF do Brasil (SINTEF Brasil) er akkreditert av det brasilianske olje- og energi-departementet, ANP.

Akkrediteringen er en formell bekreftelse på at SINTEFs brasilianske datterstiftelse er godkjent som leverandør av forsknings- og utviklingstjenester for olje- og gassindustrien i Brasil.

Godkjenningen innebærer at SINTEF Brasil får adgang til å søke om prosjektmidler fra Brasils "Special Participation Fund" (SPF).

SPF-midlene er penger som operatørselskaper med virksomhet i Brasil er lovpålagt å bruke på lokal forskning og utvikling.  Og her er det snakk om store beløp.


Pott på flere milliarder

– Èn prosent av produksjonsinntektene fra all olje- og gassutvinning i Brasil skal omsettes i lokal forskning og utvikling. Minimum halvparten av dette skal benyttes til SPF-akkrediterte universiteter og forskningsinstitutter. I sum utgjorde dette 2.5 milliarder kroner i 2010. Tilgang til denne potten innebærer en fantastisk mulighet for SINTEF, sier Øyvind Hellan, adm. direktør i SINTEF Brasil – og legger til:

– Med akkrediteringen får vi muligheten til å ta del i utviklingen av den mest spennende petroleumsregionen i verden. Dette vil gi verdifull innsikt også for vår videre utvikling hjemme i Norge.


Første i sitt slag gjennom nåløyet

SINTEF etablerte sin datterstiftelse i Brasil i 2011. SINTEF Brasil er, så vidt Hellan kjenner til, den første forskningsstiftelsen i sitt slag som er akkreditert under ANP.

– Vi er definitivt det første oppdragsinstituttet med utenlandsk tilknytning som har fått slik akkreditering. Det har betydd at vi har vært nødt til å brøyte nye veier i mange sammenhenger. Dette har vært krevende og har kostet en god del tid og penger. Men, målrettet jobbing har gitt resultater. Her har alle ansatte, ledelse og styret vært involvert, sier Hellan.


Aktivt innsalg av prosjekter

Parallelt med akkrediteringsarbeidet har SINTEF Brasil jobbet målrettet med å selge inn prosjektforslag til store operatørselskaper på brasiliansk sokkel.

– Vi er i gang med flere prosjekter, og merker allerede at akkrediteringen har gjort oss enda mer attraktive for operatørselskapene her. Tanken er også å trekke med norske og utenlandske leverandørselskaper i prosjekter som får SPF-midler, sier Øyvind Hellan. 


Inn i rekrutteringsfase

SINTEF Brasil har i dag sju ansatte. Dette tallet kommer nå til å vokse.

– Vi går inn i en fase med rekruttering av flere nye ansatte. I hovedsak er vi på utkikk etter brasilianere med riktig kompetanse. Men vi vil også få et økende behov for å trekke på senior-ressurser fra hjemmebasen i Norge. Dette både for å bygge opp faggrupper som kan bemanne store prosjekter og for å få overført den SINTEFske arbeidskulturen hjemmefra, sier Hellan.


Ambisjoner

SINTEFs Brasil-sjef opplyser at SINTEF Brasil har ambisjoner om å vokse fra å være et lite kontor med en håndfull ansatte, til å bli et institutt med flere sterke faggrupper og et betydelig antall forskere i løpet av de nærmeste årene.

– Gjør vi ting riktig nå, bør vi på lang sikt ha muligheten til å få etablert SINTEF Brasil som en institusjon slik vi kjenner den her hjemme i Norge; en stor, uavhengig forskningsstiftelse, med de beste samarbeidsforhold til brasilianske universiteter og næringslivet i landet. Om ti år snakker vi kanskje om flere hundre ansatte som er orientert inn mot en rekke næringssektorer i landet i tillegg til petroleumsindustrien, sier Øyvind Hellan.


Av Svein Tønseth