Til hovedinnhold
Norsk English

Bygg passivhus med dokumenterte løsninger

Lavblokker på Løvåshagen i Bergen. Arkitekt: ABO arkitekter. Foto: ByBo AS
Skal du bygge passivhus? Nå kan du få hjelp av to anvisninger i Byggforskserien til å lette arbeidet ved prosjektering og bygging.

To ferske anvisninger i Byggforskserien behandler passivhus som særskilt tema. Den ene tar for seg mulige løsninger for klimaskjermen til småhus av tre. Den andre gir eksempler på passivhus av ulike typer bygd i Norge de senere årene. 

– Dette er våre første rene passivhusanvisninger i Byggforskserien, og utgis som hjelp til alle som vurderer å prosjektere og bygge passivhus. Tilgang til dokumenterte passivhusløsninger i Byggforskserien gir større trygghet om et for de fleste nytt byggekonsept, sier forskningssjef Tore Kvande ved SINTEF Byggforsk. 

Vekt på overganger mellom tak, vegger og fundament
Byggdetaljer 472.435 Passivhus i tre. Eksempler på detaljer for varmeisolering og tetting viser prinsipper for å isolere og tette hele klimaskjermen sett i sammenheng – vegger, tak og fundament. Utgangspunktet er krav til passivhus i NS 3700 Kriterier for passivhus og lavenergihus – Boligbygninger.

Anvisningen behandler to alternativer for oppbygging av klimaskjermen: med isolasjon montert fra innsiden etter at bygningen er lukket på utsiden med tett vindsperre, eller med isolasjon montert helt eller delvis fra utsiden, som krever egen værbeskyttelse under bygging.

Tetthet og varmeisolering
Ved bygging av passivhus er det spesielt viktig at vind- og damsperresjikt i størst mulig grad prosjekteres og monteres sammenhengende rundt hele bygningskroppen for å oppfylle det strenge kravet til lekkasjetall. Anvisningen viser løsninger for å ivareta kritiske tettedetaljer og omtaler begrensning av byggfukt, samt riktig montering av større isolasjonsmengder.

Inspirasjon
Planlegging 321.521 Passivhus. Eksempler på bygninger i Norge viser tre passivhusprosjekter, i form av lavblokkbebyggelse, en enebolig i massivtre og en skolebygning. Eksemplene er supplert med prosjektdata som er relevante i henhold til NS 3700. Anvisningen er ment som inspirasjon for de som vurderer bygging av passivhus. 

Andre nye og reviderte anvisninger i Byggforskserien (mai 2012):
310.220 Grad av utnytting. Arealplaner vedtatt 1997-2006
310.222 Måling av bygningers høyde
311.015 Vann i by - håndtering av overvann i bebygde områder
451.021 Klimadata for termisk dimensjonering og frostsikring
514.114 Løsning for lokal håndtering av overvann i bebygde områder
527.305 Lydforhold i skoler og barnehager