Til hovedinnhold
Norsk English

Sammen for bedre brukeropplevelser

Workshop med brukere. Elever fra Valer videregående skole tester "multitouch game" som Magnus Horven ved UiO har laget som del av sin materoppgave. Foto: Magnus Horven, Uio
SINTEF og UiO går sammen om å etablere et sterkt og synlig kompetansesenter som skal bidra til at brukernes opplevelse får enda sterkere fokus når IKT-systemer blir til.  

Bakteppet for etableringen er at vi lever i "opplevelsenes tidsalder" – en epoke der brukernes opplevelse av teknologier og tjenester blir stadig viktigere, også økonomisk. 

SINTEF og Universitetet i Oslo (UiO) åpner sitt nye felles kompetansesenter for ”brukeropplevelse innen IKT” onsdag 19. september kl. 10.00.  Miljøene bak senteret vil da vise fram det de jobber med og formidle den nyeste forskningen innen brukeropplevelse.


Gemini-senter

Senteret blir et "Gemini-senter" på linje med tilsvarende kompetansesenter som SINTEF og NTNU tidligere har etablert. Bak etableringen av det nye senteret står SINTEF IKT og Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo.

SINTEF IKT har jobbet med brukbarhet (usability) og User Experience (UX) siden 1992 og har brukeropplevelse som et av sine satsingsområder. SINTEFs faggruppe på dette feltet har fokus på evaluering av brukeropplevelse og har etablert en lab for brukerstudier. Gruppa har også et "Online Living Lab" og er medlem av European Network of Living Labs.

Institutt for informatikk, UiO, har jobbet med brukermedvirkning i design (participatory design) av IKT-systemer siden 1980-tallet. Gruppa har sitt fokus på metoder for bruksorientert design, som inkluderer evaluering av funksjonalitet og form i kontekst. Gruppas lab brukes til "participatory design workshops" og eksperimentell design med brukere i realistiske omgivelser.

Senteret vil jobbe med:

  • Brukeropplevelse (User Experience – UX)
  • Brukermedvirkning i alle deler av design-prosessen (Participatory design, Co-design)
  • Metoder og verktøy for evaluering av brukeropplevelse
  • Metoder og verktøy for design av IKT-tjenester og produkter
  • Metoder og teori for å forstå bruk og brukeratferd, inkludert brukeropplevelse
  • Modellering av brukeroppførsel (user behaviour) og brukeropplevelse
  • Brukermodellering (User modelling and user profiles)
  • Datastøttet samarbeid (Computer-Supported Cooperative Work)
  • Sosiale medier
  • Nye interaksjonsformer mellom mennesker og teknologi, inkludert 3D, tangible interaction, haptic interfaces, multi-touch flater, innebygde systemer med bevegelseskontroll (sensorer, aktuatorer), bevegelse som input og output

Faggruppene som inngår i senteret har ulike kunnskapsprofiler. Gjennom Gemini-senteret vil de utfylle hverandres kunnskap. Gjennom felles studier, og bruk av felles veiledning av MSc- og PhD-studenter, vil senteret dekke hele bredden av HCI-forskning (Human Computer Interaction research). Resultatene skal komme både praktikere og forskere til gode.

 


Hele forskerstaben ved det nyetablerte senteret samlet på ett brett.

Foto: Mike Stiso, SINTEF