Til hovedinnhold
Norsk English

Fra inkludering til ekskludering?

Arbeidsmarkedsøkonom Solveig Osborg Ose ved SINTEF Teknologi og samfunn er bekymret på vegne av dem som står på utsiden av arbeidslivet eller på randen til å falle ut. 

Dersom regelinnstrammingen skaper en oppfatning av at det blir mye styr ved sykefravær, i form av mye rapportering, byråkrati og ikke minst sanksjoner, er hun ikke i tvil om at dette vil ha effekt på disse gruppene.  

– Som forsker har jeg intervjuet mange som synes det blir tryggere å forbli utenfor, sier Ose og legger til:

–  Krav om grenseløs tilrettelegging og sanksjoner mot arbeidsgivere som ikke får til å tilrettelegge, vil lett gi grobrunn for en ny rekrutteringspoltikk – et ønske om å ansatte folk med lav sannsynlighet for sykefravær. I så fall blir intensjonen om inkludering snudd til ekskludering.

Av Svein Tønseth