Til hovedinnhold
Norsk English

Verktøy for riktige energivalg

Universitets- og høyskolebygget FH Pinkafeld i Østerrike er test-site for EnRiMa-prosjektet.
Det mangler ikke på teknologi- og styringssystemer i store offentlige bygg. Men hva hjelper det om ikke innkjøpere og driftere greier å utnytte systemene godt nok?

Dette vil EU-prosjektet EnRiMa (Energy Efficiency and Risk Management in Public Buildings) rette på.
Målet i prosjektet er å utvikle et verktøy som skal hjelpe innkjøpere med å anskaffe riktig teknologi og å utnytte varme-, lufte- og lys-systemer riktig ut fra enhver situasjon.

Om sola skinner ute hvilke systemer skal da settes i drift? I sommer vil bygget ha få ansatte på jobb – hvordan tilrettelegger vi for det?"

Todelt modell
Deltakerne i prosjektet er i ferd med å utvikle en matematisk todelt modell. Den ene modellen skal avspeile hvordan energien flyter i bygget. Den andre går på innkjøp og beslutninger.

Arbeidet har kommet så langt at den første modellen er ferdigutviklet, mens den strategiske modellen er så godt som ferdig. Tallene skal settes om til dataprogram som kan installeres på test-siten og knyttes opp til den lokale teknologien.


Lokalt tilpasset

-Tanken er at verktøyet skal settes opp som en service - etter at den er tilpasset lokalt til brukeren, forteller Adrian Werner ved SINTEF.

– Selv om samme fysikk ligger under alt av elektrisk utstyr og en gassfyr fungerer likt rundt om i Europa, vil det være store variasjoner ut fra ulike produktmerker, hva man har av isolasjon i veggene, hvordan strømmarkedet er i landet, hvilke mål har man med driften i bygget osv.

Man må også greie å se at teknologi kan utfylle hverandre. Det trenges f.eks. ikke en stor gassfyr i tillegg til solceller.

Slik ser forskernes scenariotre ut. De røde kulene
viser to mulige veier for gjennomsnittsprisen per år.
De blp viser utvalgte dager med typiske/ekstreme verdier.


Scenarietrær

Adrian Werner og Michal Kaut på SINTEF-avdelingen Anvendt økonomi, har bidratt med hvordan realiteter skal oversettes til matematikk og tall.

Ut fra strømpriser, teknologipriser og værprognoser tegner de opp scenarier der de predikerer hvordan strømprisene kan utvikle seg i et tiårsperspektiv. Strømpris og værforhold kan variere på timen og gir store usikkerheter som virker inn på driften. Samtidig virker teknologiutvikling og priser inn på investeringene.

-Det er utfordrende å knytte disse to forholdene sammen. Derfor har vi utviklet en spesiell type "scenario-tre", sier Adrian. -Prisene kan gå opp, eller de kan gå ned. For hvert år finnes det to eller flere muligheter som vi tegner opp i en v-form. Tallene for daglige strømpriser i årene samlet vi i ei midtlinje.


Avsluttes 2014

To universitetsbygg i Østerrike og et senter for handikappete i Spania er plukket ut som test-siter. Ideelt sett vil det være temperaturfølere på hvert rom som i et offentlig bygg. Slik kan verktøyet både lese informasjon fra rommene og måle sol og vind utenfra.

EnRiMa-prosjektet avsluttes i 2014. Ni partnere er med. Foruten SINTEF, er dette universiteter i Stockholm, London og Madrid, forsknings- og teknologisentra i Østerrike, og Spania, en energiforsørger i Spania og et konsulent- og kommunikasjonsbyrå i Belgia.