Til hovedinnhold
Norsk English

Norge styrker forbrennings-landslaget

Dr. Alan Kerstein (i midten) fra det kjente instituttet Sandia National Laboratories i USA ønskes velkommen ombord på SINTEF-skuta av seniorforsker Mario Ditaranto (til venstre) og forsker Sigurd Sannan, begge SINTEF Energi. Foto: Svein Tønseth
– Var vi fotballspillere, ville dette være som å få en Barcelona-stjerne på laget, sier SINTEF-forsker om en fersk norsk-amerikansk "overgangsavtale" innenfor energi-forskningens verden.

Forsker Sigurd Sannan er synlig stolt over å få amerikanske Alan Kerstein "i spillerstallen" ved SINTEF Energi.

Dr. Kerstein, spesialist på forbrenningsteknologi, gikk nylig av fra sin stilling ved Sandia National Laboratories i California, USA etter 35 år som forsker ved det berømte instituttet.

Nå skal forskerveteranen bruke en fjerdedel av sin tid som rådgiver for SINTEF Energi de neste fire årene.

To landslag
Gjennom arbeidet sitt ved SINTEF skal Kerstein blant annet bidra innenfor to nasjonale forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) – "energi-landslag" opprettet av Norges forskningsråd.

Forskningsrådet finansierer engasjementet hans ved SINTEF gjennom RENERGI-programmet.

Biobrensel og CO2-håndtering
Amerikaneren tilhører den absolutte verdenseliten innenfor forbrenningsforskning, ifølge SINTEFs Sigurd Sannan.

– Han vil bli en viktig ressurs i forskningsarbeidet vårt både når det gjelder utnyttelse av biobrensel og på området kraftproduksjon fra hydrogenrike gasser – et viktig felt i forbindelse med CO2-håndtering, sier SINTEF-forskeren.

Gamle kjente
Kerstein er opphavsmann til to numeriske modeller som er hyppig brukt i forbrenningsforskning verden over.

Sannan og flere av kollegene hans ved SINTEF Energi har hatt nært forskningssamarbeid med Kerstein og det øvrige miljøet ved Sandia i California gjennom en årrekke. SINTEF forlenget nylig en intensjonsavtale med Sandia for nye fem år.

Viktig institutt
Sandia National Laboratories er et energiinstitutt som er underlagt Department of Energy i den amerikanske føderale regjeringen.

Så strategisk viktig for USA er dette instituttet, at kun halve staben fikk være på jobb i tida etter 11. september 2001. Grunnet frykt for at hele miljøet skulle bli utradert ved et nytt flyangrep, ble den andre halvdelen beordret til å jobbe hjemmefra.

Roser norsk FME-satsing
Alan Kerstein sier han ser fram til å styrke sin mangeårige kontakt med SINTEF-miljøet. Amerikaneren nevner spesielt samarbeidet han vil få med BIGCCS og CENBIO, to av de nasjonale forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) som er oppnevnt av Forskningsrådet.

– I disse sentrene er forskningsmiljøene selv ansvarlige både for den vitenskapelige kvaliteten og for at forskningen har relevans i forhold til bruksområdene. Ved å knytte industri til seg, sikrer senterne også at de retter seg inn i forhold til hva som er kommersielt realistisk. Alt dette er veldig fornuftig, sier Kerstein.

Norge og Tyskland
Den amerikanske forskeren vil være fysisk til stede i Norge to perioder á tre til fire uker hver vår og høst.

Parallelt med engasjementet i Norge skal Kerstein skjøtte en tilsvarende avtale med Brandenburgische Technische Universität (BTU) i Cottbus i Tyskland.

Viktig med utveksling
Spesialrådgiver Trygve Riis i Forskningsrådet sier at det, så vidt han vet, er første gang Forskningsrådet går inn og støtter denne typen forskerutveksling, i alle fall på energiområdet.

– Prosjektet handler om å overføre kompetanse til Norge fra en internasjonal kapasitet. Vi ønsker å bidra til internasjonalt samarbeid, og da blir utveksling av personell viktig, sier Riis.

Av Svein Tønseth