Til hovedinnhold
Norsk English

Kan flygeledere dra fordel av industrierfaringer?

Det norsk-østerrikske samarbeidsprosjektet er blitt til som følge av Europas ønske om å gjøre flytrafikken mer effektiv, grønnere og enda sikrere. Foto: Shutterstock.com
Kan Europas flygeledere lose enda flere fly gjennom luftrommet hvis de tar i bruk effektiviserende metoder fra moderne næringsliv? Dette skal norske og østerrikske spesialister nå utrede. 

SINTEF og det østerrikske selskapet Frequentis har fått felleseuropeiske forskningsmidler til jobben de står foran.

Sammen skal de finne ut om kontrollsentraler for flytrafikk kan øke produktiviteten via tilnærminger som har revolusjonert annen virksomhet, deriblant bilindustrien og banknæringa.

Simulatorforsøk
Frequentis er en ledende global leverandør av kommunikasjons- og informasjonsløsninger til bruksområder der sikkerhet står i høysetet.

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon.

Ved hjelp av simulatorforsøk skal prosjektdeltakerne undersøke om luftfartens kontrollsentraler kan bruke beste produktivitetsfremmende praksis fra andre næringer uten at det vil gå utover flysikkerheten.

Mer effektivt, grønnere og sikrere
Den norsk-østerrikske studien inngår i forskningsprosjektet Zero Failure Management at Maximum Productivity in Safety Critical Control Rooms (ZeFMaP).  Prosjektet er blitt til som en følge av Europas ønske om å gjøre flytrafikken mer effektiv, grønnere og enda sikrere.

Årlig har passasjerfly flydd ni millioner turer med totalt 700 millioner passasjerer gjennom det europeiske luftrommet det siste tiåret.

– Den forventede veksten i lufttrafikken og kravet om økt effektivitet og sikkerhet gjør det nødvendig å tenke nytt når det gjelder avvikling av flytrafikk,  et område som internasjonalt går under betegnelsen ATM – Air Traffic Management, sier prosjektleder Amela Karahasanović fra SINTEF.  

Trafikkdata fra Hamburg
I prosjektet samarbeider spesialister på informasjons- og kommunikasjonsteknologi med eksperter på prosjektledelse.

Ideer fra prosjektet vil bli testet ut gjennom bruk av virkelige trafikkdata fra kontrollsentralen ved Hamburgs lufthavn. 

Ser etter flaskehalser
Det norsk-østerrikske teamet vil ta utgangspunkt i generelle produktivitetsfremmende metoder og verktøy og videreutvikle disse for behov knyttet til avvikling av flytrafikk.

Prosjektdeltakerne vil kartlegge de eksisterende prosessene i kontrollsentralene, identifisere eventuelle flaskehalser og på denne bakgrunn foreslå produktivetetsforbedrende tiltak.

Effekten av disse tiltakene vil bli testet gjennom tre eksperimenter i en simulator ved Universitetet i Salzburg i Østerrike. Systemingeniører og ATM-eksperter fra Frequentis og flygeledere fra Eurocontrol, den europeiske organisasjonen for sikker flynavigering, vil bistå under disse forsøkene.

Forbedret trafikkavvikling
– Vi forventer at prosjektresultatene vil bidra til forbedret trafikkavvikling i luftrommet, og at de blir nyttige i arbeidet med å utvikle automatiske verktøy for bruk i kontrollsentralene, sier prosjektleder Karahasanović.

Prosjektet støttes av Single European Sky ATM Research Programme (SESAR), et offentlig- og privatfinansiert program som forvalter EU-kommisjonens forskningsmidler på ATM-området. SESAR bidar med 600 000 euro (nær 4,7 millioner kroner) i det toårige prosjektet (2011-2013).

Av Svein Tønseth