Til hovedinnhold
Norsk English

Miljøpsykologi på norsk

Norsk Miljøpsykologi er det første forsøket på å synliggjøre feltet miljøpsykologi i Norge. Illustrasjon: Ecosistema Urbano
Hvordan påvirkes vi av omgivelsene våre? Den første norske boka om miljøpsykologi handler om samspillet mellom mennesker og fysisk miljø.

Blir vi friskere av planter? Er smaken som baken, eller finnes det omgivelser som alle synes er vakre? Kan man dø av for mye støy? Og kan rockefestivaler brukes til å fremme miljøvern? Norske forskere på hver sin kant av landet fant ut at de skulle møtes og skrive en bok om disse spørsmålene. Boka er nå blitt virkelighet, i form av Norsk Miljøpsykologi fra SINTEF akademisk forlag. 

Tverrfaglig felt
Miljøpsykologi er et tverrfaglig felt som handler om det gjensidige samspillet mellom mennesker og fysisk miljø. Interessen er voksende, både i Norge og internasjonalt. I 2009 ble det opprettet et eget nettverk for miljø­psykologi i Norge, men hittil har det vært utgitt lite norsk litteratur om fagfeltet. 

– Mange av oss som jobber med miljøpsykologi har lenge tenkt at det mangler faglitteratur om feltet på norsk. Det prøver vi nå å gjøre noe med. Boka er inspirert av Svensk miljøpsykologi som i flere år har vært en viktig kilde til kunnskap om miljøpsykologi i Sverige. Den norske varianten er noe mer populærvitenskapelig vinklet, med flere illustrasjoner. Samtidig er den akademisk lagt opp, og oppsummerer forskning på ulike tema innen fagfeltet, sier forsker Åshild Lappegard Hauge ved SINTEF Byggforsk, som er en av redaktørene av boka. 

Fra bygget til verden
Målgruppen er studenter i psykologi, sosiologi, samfunnsgeografi og helsefag, samt kunstfag, arkitektur, landskapsarkitektur og planleggings­fag/tekniske fag. Boka henvender seg også til de som arbeider praktisk med de samme temaene, og har er en fin balanse mellom akademisk og populærvitenskapelig framstilling. 

– Målet har vært å lage en god innføringsbok både for akademikere og praktikere på området. Forskere og praktikere som arbeider med miljøpsykologi ble invitert til å skrive kapitler i boka, og alle kapitlene har gjennomgått fagfellevurdering, sier Lappegard Hauge. 

Miljøpsykologi spenner bredt, men har en fellesnevner: en samfunns- og atferdsvitenskapelig tilnærming til fysisk miljø. Boka innleder med en kort innføring i fagfeltet generelt, og en historisk gjennomgang av utviklingen av miljøpsykologien i Norge. Kapitlene er deretter tematisk inndelt. Vi beveger oss fra det som er nærmest oss: "Bygget", videre utover til "Byen" og "Landskapet", for til slutt å ende opp med globale miljø­spørsmål, "Verden". 

Grunnlag for fagspråk
Et mål med boka har vært å legge grunnlaget for et norsk fag­språk på feltet. Det er søkt å komme fram til gode begreper gjennom drøfting og konsensus. Via diskusjoner mellom forfattere, redaksjon og forlag er det funnet gode oversettelser av engelske termer. De engelske ordene er oppført ved første gangs nevnelse av de norske oversettelsene. 

Redaksjonen har bestått av Aslak Fyhri (dr.philos., seniorforsker ved Transportøkonomisk institutt), Åshild Lappegard Hauge (PhD, forsker ved SINTEF Byggforsk) og Helena Nordh (PhD, første­amanuensis ved Universitetet for miljø- og biovitenskap).

Norsk Miljøpsykologi kan kjøpes her.