Til hovedinnhold
Norsk English

Nye liner for spanske og norske kystfiskere

Administrerende direktør Christian Hedløv Engh i Mustad Longline as (t.h.) og prosjektleder Lasse Rindahl, SINTEF Fiskeri og havbruk AS, har signert en avtale med BIA-programmet i Norges forskningsråd om utviklingsprosjekt innen mekanisert linefiske.
Mustad Longline har startet et utviklingsprosjekt for å utvikle nye mekaniserte løsninger innen linefiskeri. SINTEF Fiskeri og havbruk AS, SINTEF Raufoss Manufacture AS, Plasto AS og CETPEC i Spania er partnere. Prosjektet finansieres av BIA-programmet i Norges forskningsråd.

Det skal utvikles en teknologisk plattform for linefiske som skal være et alternativ for de som opererer lineredskaper manuelt i dag. Formålet er å øke fleksibiliteten og effektiviteten til fiskeriet slik at det blir et mer konkurransedyktig alternativ på fiskefelt hvor andre redskaper brukes i dag. Målsettingen er at mekanisering også skal bli mer attraktivt for kystlinefiske. Markedspotensialet er stort – også internasjonalt. Kystfiskeri i Spania og Norge er pekt ut til å være de første målgruppene for det nye produktet.

Dagens mekaniseringsløsninger forutsetter bl.a. at agnet som benyttes er ganske ensartet med tanke på form og konsistens. Et viktig mål er at den nye teknologien skal kunne muliggjøre automatisert egning med mer heterogent agn, slik som sardiner, reker og lignende. Videre skal den nye teknologien kunne separere linerygg fra fortom slik at vedlikehold av redskap kan foregå i en egen prosess som ikke må være parallell til operativt fiskeri. En annen viktig målsetting er at flere typer materialer, som for eksempel monofilament, skal kunne benyttes i redskapet uten at det skaper problemer for den mekaniserte løsningen.

Studier ved bl.a. SINTEF og NTNU har vist at linefiske har vesentlig lavere miljøpåvirkning i form av karbonavtrykk enn enkelte alternative redskaper. Prosjektet forventes derfor å bidra positivt til utviklingen av mer bærekraftige fiskerier.

Prosjektet skal ferdigstilles innen utgangen av 2013.

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

LIFELINES

Prosjektvarighet:

01.09.2011 - 31.12.2013