Til hovedinnhold
Norsk English

LIFELINES

Prosjektet har til hensikt å konstruere en teknologisk plattform for en ny type linefiske som vil ha et potensielt marked ti ganger så stort som dagens. Målet er et å få et automatisert alternativ for de som opererer line manuelt eller med andre teknologiske løsninger i dag, øke fleksibilitet og  gi høyere effektivitet slik at linefiske blir et ønskelig alternativ til andre fiskeredskaper som trål og garn.

Prosjektet vil bidra til mer bærekraftige fiskerier ved å utvikle miljøvennlig fangstteknologi. Langline anses å være en av de mest miljøvennlige fangstmetoder tilgjengelig i dag. Langlinefanget fisk er vanligvis levende og uten feil når den kommer inn i fartøyet og utstyret har praktisk talt ingen negativ effekt på havbunnen. I tillegg er karbonutslippet for hver kg fisk som fiskes med denne teknikken bare 25-75% i forhold til fiske med bunntråling.

FoU mål

Gjennom en vitenskapelig tilnærming skal prosjektet adresseere flaskehalser og teknologiske utfordringer som må løses for å konstruere en sikker og brukervennlig teknologisk plattform. Dette vil oppfylle kravene til optimal egning og full fleksibilitet med hensyn til valg av materialer i utstyr.

Dette skal oppnås gjennom følgende delmål:

  • Oppnå bedre kunnskap om fiskens atferd mot kroker agnet med ulike typer agn og egningsteknikker ved hjelp av videoovervåkning på havbunnen. 
  • Utvikle et system for høyhastighets enkeltagn behandling basert på tidligere forskning og metoder fra fiskeindustrien.
  • Utvikle et trommebasert linesystem tilpasset de tøffe forholdene på havet. 
  • Lag en HMS-relatert evaluering rundt linefiske og identifisere i hvilken grad og hvordan HMS blir forbedret med ny teknologi. 
  • Utvikle optimale slitedeler som line og krokfunksjoner tilpasset den nye teknologien. 
  • Gjennomføre en undersøkelse rundt agn i dag: er det bærekraftig høstet og vil forbli på markedet, eller vil vi snart se en endring mot fabrikkert agn?

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.09.2011 - 31.12.2013

Deltakere

Mustad
CETPEC
NCFS
SINTEF Raufoss
Plasto