Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF får Mangfoldsprisen 2012

Stolt og glad mottar HR-direktør Ingeborg Lund Mangfoldsprisen fra statssekretær Ahmad Ghanizadeh. Foto: SINTEF / Werner Juvik.
Årets Mangfoldspris går til SINTEF. Juryen begrunner valget med at vi har klart å skape et internasjonalt miljø med høyt kompetente ansatte fra forskjellige kulturer som er representert på de fleste nivå i bedriften.

Mangfoldsprisen 2012 ble delt ut av statssekretær i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Ahmad Ghanizadeh i Oslo i dag.

– Jeg er glad for at åretspris går til et forskningsinstitutt. SINTEF er en høykompetansebedrift som har en bevisst strategi for å nyttiggjøre seg de mulighetene som ligger i en mangfoldig arbeidsstokk. De har jobbet målrettet for å rekruttere medarbeidere fra ulike land og kulturer, også på ledernivå, sa statssekretær Ghanizadeh da han delte ut prisen.


En av fem født i andre land
Hele 68 nasjoner er representert i SINTEF. Nær 20 prosent av våre ansatte er født og oppvokst i andre land.
Juryen viser til at SINTEF har iverksatt omfattende tiltak for å være en attraktiv arbeidsplass for alle. Dette gjelder mottakelse, integrering, opplæring og sosiale aktiviteter for de ansatte.


Stolt HR-direktør
HR-direktør Ingeborg Lund tok i mot prisen på vegne av SINTEF. Hun understrekt i sin tale at vi er heldige som greier å trekke til oss dyktige mennesker fra mange land.

– For å lykkes internasjonalt har det stor verdi å ha folk med språk- og kulturkompetanse fra hele verden. Dette er med på å forsterke nettverk i andre land, og det gir oss tilgang til et bedre kunnskapsgrunnlag som vi kan dra nytte av, sa Lund.


SINTEF-medarbeiderne Yisak Abdella (til v.) fra Etiopia og Partow Pakdel Henriksen flankerer statssekretær Ahmad Ghanizadeh i munter samtale etter prisutdelingen. Foto: SINTEF / Werner Juvik

To stemmer ”fra salen”
Til stede under tildelingen var flere ansatte som er født utenfor Norge.

Etiopiske Yisak Abdella fra SINTEF Energi, og iranske Partow Pakdel Henriksen fra Iran var invitert til å fortelle litt om sine erfaringer til statssekretæren.


– Gjør integrering lett
Yisak: – Jeg fikk min første heltidsjobb på SINTEF, og var litt spent på hvordan det skulle bli å dele språk og kontor osv. Men SINTEF viste seg å gjøre mye som gjør integrering lett. Jeg har lært mye i SINTEF. Det viktigste er at når alle jobber mot et felles mål – Teknologi for et bedre samfunn – så gjør ulikheter i språk og kultur ingen forskjell.


– Kjempestolt
Partow: - Jeg jobber som forskningsleder i en gruppe med 11 medarbeidere, tre fra Norge og de øvrige fra resten av verden. Kanskje i enda større grad enn norskfødte setter vi fra utlandet pris på åpenheten, ærligheten og den flate organisasjonen – det at vi kan påvirke hverdagen vår. Denne prisutdelingen gjør meg kjempestolt.


Om Mangfoldsprisen
Mangfoldsprisen deles ut til en virksomhet som har utmerket seg i forhold til mangfold på arbeidsplassen. Formålet med prisen er å sette fokus på de gode eksemplene på mangfold i arbeidslivet, som kan gi kunnskap og inspirasjon til andre.

En jury kårer vinneren ut fra flere kriterier, deriblant forankring av mangfoldsarbeidet i virksomheten, andel etniske minoriteter i bedriften og rekruttering. Juryen består av representanter for arbeidslivets parter, Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM) og NAV. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er sekretariatet for prisen.

Tidligere vinnere av Mangfoldsprisen er IKEA (2011), Coca Cola (2010), NRK (2009), Lørenskog kommune (2008), Hennig Olsen Is (2007), Ullevål Universitetssykehus (2006) og Posten Norge (2005).

Av Svein Tønseth

Les også: Utlendingene troner på "trivsels-toppen".

Faktarute:
Fakta om utenlandske ansatte i SINTEF
• 345 SINTEF-ansatte er født og oppvokst i andre land. Dette utgjør 19 prosent av våre ansatte.
• 68 nasjoner er representert i arbeidsstokken.
• 20 av totalt 125 forskningsledere (16 prosent) er ikke født og oppvokst i Norge. Forskningslederne er gruppeledere som rapporterer til våre forskningssjefer.