Til hovedinnhold
Norsk English

Utlendingene troner på "trivsels-toppen"

De utenlandske medarbeiderne i SINTEF trives i gjennomsnitt enda litt bedre enn sine norske kolleger.

– Dette vet vi fra Arbeidsmiljøundersøkelsen, opplyser Rolf Erik Fiskvik, sjef for organisasjonsutvikling i SINTEF. Han føyer til:  

– Dette sier mye. For også de norske scorer i gjennomsnitt svært høyt i undersøkelsen.

Omfattende tilbud
Rolf legger ikke skjul på at han setter stor pris på departementets pristildeling.

Så kan han da også vise til at SINTEF har et omfattende tilbud om mottak, integrering, opplæring og sosiale aktiviteter. Dette for å sikre at ansatte som ikke er født og oppvokst i Norge skal finne Sintef som en attraktiv arbeidsplass.

Skryter av underleverandør
– Dette arbeidet gjør vi i samarbeid med Expat Mid-Norway og Oslo Handelskammer. Vi har en rammeavtale med firmaet Expat Mid-Norway AS, og dette selskapet gjør en kjempejobb, sier Rolf.

Fra immigrasjon til ski-kurs
Samarbeidet omfatter alt fra konsulenttjenester i forbindelse med immigrasjon og immigrasjonsprosedyrer, til informasjon og personlig kontakt før ankomst Norge og velkomstseminar, kurs i skigåing og fisking.

I egen regi har SINTEF en omfattende norskopplæring. De utenlandske medarbeiderne deltar ellers i den generelle kompetanseutviklingen som tilbys hos oss.

– Vi har med kulturkunnskap i våre kurs i SINTEF-skolen. Ung i SINTEF er også en kjempefin møteplass for nye som kommer hit, poengterer Rolf.

– Viktig for SINTEF
Han understreker i likhet med HR-direktør Ingeborg Lund at integreringsarbeidet har stor betydning for SINTEF:

– For å lykkes internasjonalt oppfatter vi det som viktig å ha ansatte med utenlandsk bakgrunn, og som bringer med seg språk og kulturkunnskap i et internasjonalt perspektiv. Som en del av vår internasjonaliseringsstrategi har vi et uttalt ønske om å rekruttere "de beste hodene" fra hele verden, sier Rolf.  

– Tiledelingen av Mangfoldsprisen viser at vi har mange gode ledere og medarbeidere som bidrar til at vi blir en attraktiv arbeidsplass også for de som kommer til oss fra hele verden, avslutter Rolf Erik Fiskvik.

 

Av Svein Tønseth