Til hovedinnhold
Norsk English

Veslemøy Nestvold ny markeds- og kommunikasjonssjef i SINTEF Byggforsk

Foto: Lavenergiprogrammet
Veslemøy Nestvold (49) er ansatt som ny markeds- og kommunikasjonssjef i SINTEF Byggforsk. Nestvold vil få lederansvaret for avdelingen som blant annet har ansvaret for Byggforskserien og forlagsvirksomheten. Hun går også inn i ledergruppen i SINTEF Byggforsk.

Nestvold kommer fra stillingen som seniorrådgiver i Lavenergiprogrammet. Hun har også bakgrunn som kommunikasjonssjef i Byggenæringens landsforening (BNL). I perioden 1992-2008 var hun ansatt i Teknisk Ukeblad. De første årene som journalist og fagredaktør for bygg og anlegg, deretter som redaksjonssjef.

Av bakgrunn er Nestvold sivilingeniør bygg og anlegg fra NTH (nå NTNU) i Trondheim. Hun har gjennom årene fylt på med kompetanse innen jus, journalistikk, nye sosiale medier, ledelse, samt kommunikasjon.

– Jeg ser frem til å få Veslemøy Nestvold til SINTEF Byggforsk. Hennes kombinerte bakgrunn fra både journalistikk, forlagsvirksomhet, kommunikasjon og næringspolitikk samt kunnskapsformidling, vil være nyttig i den nye jobben. Hun kjenner oss fra kundesiden, og hun har gode kontakter i næringen og i det politiske miljøet. Det sistnevnte er noe vi kommer til å få meget god bruk for, eksempelvis når Stortingsmeldingen om Bygningspolitikk lanserer Bygg21, der SINTEF kommer til å være en pådriver i å få i gang programmet etter lanseringen, sier konserndirektør Hanne Rønneberg.

SINTEF Byggforsk er et forbilde i SINTEF innen forskningsformidling og når det gjelder nærhet til brukerne, blant annet gjennom suksessen Byggforskserien.

– Samtidig ser vi at den store bredden som instituttet representerer fremdeles ikke er godt nok kjent blant aktørene i næringen. Vi har et behov for større fokus på kommunikasjon. Nestvolds bidrag til å synliggjøre hele instituttets bredde blir en viktig del av hennes ansvarsområde hos oss, understreker Rønneberg. 

– SINTEF Byggforsk har en unik posisjon i norsk byggenæring. Å få jobbe med kunnskapsformidling og markedsføring i et internasjonalt forskningsinstitutt som SINTEF Byggforsk, er noe jeg ser fram til. Jeg gleder meg til å få anledning til å jobbe sammen med dyktige medarbeidere i et spennende miljø med viktige samfunnsoppgaver, sier Veslemøy Nestvold.

Nestvold begynner i SINTEF Byggforsk mandag 20.august.