Til hovedinnhold
Norsk English

Svensk-norsk samarbeid om brannteknisk forskning

SINTEF NBL, Norges Branntekniske Laboratorium, blir nå en del av et svensk-norsk samarbeid om brannforskning. Foto: SINTEF / Svein Tønseth
SINTEF og SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har signert en avtale om samarbeid innen brannteknisk forskning. Samarbeidet omfatter felles eierskap og drift av SINTEF NBL, Norges Branntekniske Laboratorium.

SINTEF NBL eies nå 100 prosent av SINTEF, og arbeider med brannteknisk forskning og utprøving i brannlaboratoriet på Tiller utenfor Trondheim. Laboratoriet har en god virksomhet og betydelige eksperimentelle ressurser.

- I intensjonsavtalen mellom selskapene er formålet at SP og SINTEF skal eie og drive NBL sammen, med SP som majoritetseier. På dette stadiet investerer vi sammen i utstyr og medarbeidere i det norske brannlaboratoriet. Dette skaper merverdi og utviklingsmuligheter for våre kunder, sier konsernsjef Maria Khorsand i SP.

 -Gjennom dette svensk-norske samarbeidet skaper vi en brannteknisk virksomhet som blir størst i Europa på mange områder, sier Reidar Bye, visekonsernsjef i SINTEF.    

Samarbeidet innebærer blant annet at Björn Sundström, som er sjef for SPs branntekniske virksomhet, går inn i styret i NBL.


Pressemelding fra SINTEF og SP Sveriges Tekniske Forskningsinstitut, 2012-12-18