Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF-forsker inn i Teknologirådet

Andy Booth, ferskt medlem av Teknologirådet, brenner for miljøteknologi. Som forsker har han lang erfaring fra studier av hvordan forurensning påvirker naturen. Foto: SINTEF / Thor Nielsen
Andy Booth, spesialist på miljøteknologi og seniorforsker ved SINTEF Materialer og kjemi, er oppnevnt som nytt medlem av Teknologirådet.

Teknologirådet er et uavhengig, offentlig organ som skal identifisere viktige teknologiutfordringer og fremme en bred offentlig debatt om muligheter og konsekvenser ved ny teknologi – for samfunnet og for den enkelte.

Rådet skal gi innspill om teknologiske valg til Stortinget og øvrige myndigheter.


– En ære


– Det er en ære å få ta del i dette, sier Booth. 

– Jeg får nå en gyllen sjanse til å studere forskningsresultaters vei fra laboratoriet og ut i samfunnet, følge dem helt opp til regjeringsnivå og ut i den offentlige debatten. Som opptatt av utdanningsspørsmål, har jeg alltid interessert meg for hvordan forskningsresultater blir tatt i bruk. Så jeg gleder meg til å sitte i Teknologirådet.


Oljesøl og nanoteknologi


Andy Booth er født og utdannet i England. Han har doktorgrad i organisk miljøkjemi/geokjemi.

Som forsker ved avdelingen Marin miljøteknologi har han lang erfaring fra studier av hva som skjer med oljesøl, og hvordan slik forurensning påvirker naturen. De siste årene har han vært engasjert i tilsvarende forskning knyttet til menneskeskapte nanopartikler samt kjemikalier brukt til CO2-fangst.

Nettopp "ansvarlig utvikling av nanopartikler" er ett av temaene Teknologirådet nå jobber med.


Nye medlemmer


Teknologirådet ble innstiftet av Kongen i statsråd i 1999, etter initiativ fra Stortinget. Rådet har 15 medlemmer.

Siri Hatlen, tidligere adm. direktør ved Oslo Universitetssykehus, er i sommer blitt oppnevnt som rådets nye leder.

Sammen med Andy Booth, i det nyoppnevnte rådet, sitter også tidligere statsråd Odd Roger Enoksen, nå direktør ved Andøya rakettskytefelt.


Gode skussmål


NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) gjennomførte nylig en evaluering av Teknologirådet på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet.

På sin hjemmeside opplyser Teknologirådet at evalueringen gir rådet gode skussmål. 

"Hovedanbefalingen er at rådet bør fortsette arbeidet med å sette viktige saker på dagsorden og bidra til at ny teknologi ses i et bredere samfunnsperspektiv", heter det videre på rådets hjemmeside.

Av Svein Tønseth