Til hovedinnhold
Norsk English

Kjør grønt til hytta

I Oslo ruller allerede både hydrogendrevne biler og busser, med "siste skrik" innen hydrogenteknologi ombord.

Bilindustrien forbereder alt de første, kommersielle produksjonsseriene av denne nye generasjonen hydrogenbiler. De skal være klare for levering fra 2013-2015..


Medbrakt mini-kraftverk


Disse bilene – og bussene – har elektrisk motor, akkurat som el-bilene.  De drives med strøm fra ei hydrogendrevet brenselcelle i bilen/bussen, et medbragt "minikraftverk" som kun slipper ut rent vann. 17 personbiler av denne typen testes nå ut på Østlandet, gjennom et demo-prosjekt i EU-regi. 

Bilene kalles hydrogendrevne brenselcelle-biler, til forskjell fra den forrige generasjonen hydrogenbiler som hadde forbrenningsmotorer og var langt mindre effektive. 19 biler med forbrenningsmotor har vært testet ut i Norge, og disse fases nå ut.


Kjør grønt til hytta!


Moderne hydrogendrevne kjøretøyer har mye lengre rekkevidde enn batteridrevne el-biler.

Budskapet fra SINTEFs hydrogenforskere har lenge vært: At batteri-elektrisk framdrift er ypperlig i mindre biler til bykjøring, men at elbilene har for kort rekkevidde til å dekke folks behov for lengre turer på en miljøvennlig måte.

De hydrogenbaserte brenselcelle-bilene, på sin side, er mellomstore og store biler. Demo-versjonene har en rekkevidde fra 400 til 500 kilometer. SINTEF-forskerne hevder at vi derfor trenger hydrogenbiler i tillegg til elbilene – for å kjøre grønt også når familien skal på hytta og når bedrifter skal levere varer i distriktet.


Tyskland går foran

Østlandsområdet har allerede seks fyllestasjoner for hydrogen. Tyskland har gått foran og vist vei når det gjelder utbygging av en infrastruktur for hydrogen. 

– Berlin alene har fire fyllestasjoner og Hamburg seks, med planer om to til. For Tyskland som helhet er det allerede truffet investeringsbeslutninger for bygging av ytterligere femti. Tyskerne har en ambisjon om å ha tusen slike i drift i 2020. Her legges forholdene med andre ord til rette for at hvermannsen innen få år skal kunne bruke den nye generasjonen miljøbiler, sier sier SINTEFs Steffen Møller-Holst og legger til:

– Tyskland satser mer på hydrogen enn på el-biler. Dette gjelder nå også flere ledende bilprodusenter som Daimler, Toyota og Hyundai,  

Av Svein Tønseth