Til hovedinnhold
Norsk English

Planlegger nytt elkraftlaboratorium

Adm. direktør Inge Gran i SINTEF Energi og Statnetts toppsjef Auke Lont lanserte sine felles laboratorieplaner i Trondheim onsdag 29. februar. Foto: Svein Tønseth
SINTEF Energi og Statnett har inngått en intensjonsavtale om å bygge et nytt elkraftlaboratorium i Trondheim – som ledd i arbeidet med å utvikle effektive overføringsnett for kraft.

De to selskapene ønsker å etablere et nytt høyspenningslaboratorium i tilknytning til Statnetts transformatorstasjon på Blakli utenfor Trondheim.

– Det planlagte laboratoriet skal bidra til å løse nasjonale energiutfordringer, som regionale underskudd på kraft og prisdifferanser.  Her kan kompetansesenteret SINTEF/NTNU samarbeide nært med Statnett om å få til et moderne og effektivt overføringsnett i Norge, sier adm. direktør Inge Gran ved SINTEF Energi.

Laboratoriet vil gi elkraftspesialistene nye muligheter til å utvikle og teste komponenter som kan brukes i strømnett med høyere spenningsnivå og høyere krav til pålitelighet. Dette vil hovedsakelig gjelde kraftlinjer og kabler, men også andre komponenter som transformatorer og generatorer.

I ivrig samtale om laboratorieplanene under innvielsen av det nye administrasjonsbygget til Statnett Trondheim. Fra venstre: forskningssjef Petter Røkke og adm. direktør Inge Gran, begge fra SINTEF Energi, stasjonssjef Per Helge Langseth, adm. direktør  Auke Lont og styreleder Kolbjørn Almlid, alle fra Statnett. Foto: Svein Tønseth 

Intensjonserklæring
Avtalen er en intensjonserklæring. Nå starter et arbeid frem mot en investeringsbeslutning som forventes å kunne bli tatt i løpet et år.

Kraft til og fra sokkelen
Inge Gran påpeker at et slikt laboratorium også vil få stor betydning for arbeidet med realisere undersjøisk kraftoverføring til og fra den norske kontinentalsokkelen. 

– Byggingen av et nytt elkraftlaboratorium vil være viktig med tanke på elektrifisering av offshoreinstallasjoner og dermed en reinest mulig utvinning av olje og gass. I et slikt anlegg kan vi også effektivt løse forsknings- og utviklingsoppgaver som vil trengs i forbindelse med høsting av offshore vind og tjenlig kobling til det europeiske kraftmarkedet. Alt dette vil bidra til en mer klimavennlig energiforsyning, sier Gran.

Han legger til at et viktig mål for det planlagte laboratoriet er å styrke norsk industri som leverer produkter og tjenester for disse markedene.

– Gledelig
Gunnar Løvås, konserndirektør i Statnett sier at intensjonsavtalen er uttrykk for et ønske om å satse enda tyngre i Trondheim. 

– Statnett og SINTEF har i en årrekke hatt et godt samarbeid, og nå vil vi videreutvikle dette. Det er gledelig at det er inngått en intensjonsavtale angående nytt høyspentlaboratorium som kan danne grunnlag for neste generasjon samarbeid mellom Statnett og kompetansesenteret SINTEF/NTNU. Fysisk samlokalisering kan gi mange og uante nye muligheter, sier Løvås.

Av Svein Tønseth