Til hovedinnhold
Norsk English

Bedre 3D-kamera skal utforske rommet

Bildet viser det robotiserte romskipet Rosetta i møte med en asteroide. Foto: ESA.
På oppdrag fra ESA har SINTEF fullført en studie der målet er å finne alternativer til dagens kameraer som benyttes på romfartøy.

Både NASA og ESA er ute etter bedre kamerasystemer for å utforske verdensrommet. De ser etter høykvalitetskamera som kan gi utstyrsfartøy muligheter til sikker navigering, god gripeevne og nøyaktig docking.

Om et romskip skal kobles til romstasjon, må for eksempel kameraene plasseres slik at romskipet kan navigere seg bort til stasjonen og koble seg til uten å gjøre feil.

SINTEF har gjort en studie der forskerne har sett på flere av romfartsoppdragene som vil være aktuelle framover, og kartlagt eksisterende teknologier på markedet og vurdert hvordan disse kan bygges om og tilpasses anvendelser i verdensrommet.

Fra 2D til 3D-kamera
Dagens kamera som benyttes i verdensrommet er lik de digitale kameraene vi har i mobiltelefonene våre. Forskjellen er at et utstyrsfartøy har påmontert flere slike kameraer. Disse kameraene skaper ikke 3D-data selv, men det er mulig å utlede slike data gjennom store beregninger.

Rundt år 2000 kom teknologien for fullt for 3D-kamera som baserer seg på areal- i stedet for punktsensorer. Kameraene skaffer seg data ved å sende ut lysimpulser, og måler så tiden det tar fra pulsen avgis til den blir reflektert til kamerat (time-of-flight-måling).

- Etter at Microsoft kom med en avart av de første 3D- kameraene, ble produktet billigere og nå har bruken eksplodert. Det eksisterer tallrike prinsipper og teknologier for å skaffe 3D-målingene, og en sentral del av det vi har gjort, har derfor vært å kartlegge og detaljere styrkene og svakhetene til hver teknologi.

Prototype bygges
SINTEF har nå levert en ferdig rapport til ESA. I løpet av neste år skal det bygges en prototype sammen med partnerne i konsortiet – franske Thales Alenia Space og danske Terma.

- Etterpå vil prototypen testes og evalueres – og så får vi høre om de velger vår teknologiske løsning og går videre med oss, forteller Henrik Schumann-Olsen på SINTEF IKT.


Bred erfaring
SINTEF har holdt på med teknologi rundt 3D-kamera i lengre tid. Drivkraften har vært at det er mangelvare på kameraer som er tilpasset industrien.

- Det trenges gode sensorer,– Derfor har vi i tillegg til å jobbe mot ESA, utviklet et nytt industrielt 3D-kamera på egen interntid. Vi er nå i patenteringsfasen, sier Henrik Shumann-Olsen.