Til hovedinnhold
Norsk English

Personsertifisering - nytt virksomhetsområde ved SINTEF Certification

Inger E. Dahl mottar sertifikatet av seniorrådgiver Knut Ivar Edvardsen. Foto: SINTEF Byggforsk.
SINTEF Certification utstedte i dag sitt første personsertifikat. Mottaker var Inger E. Dahl, som ble sertifisert etter renholdsstandarden NS-INSTA 800.  

Renhold har stor innvirkning på omgivelsene våre. Riktig utført renhold og riktig rengjøringskvalitet bidrar til et godt arbeidsmiljø og innemiljø, og virker forebyggende i forhold til sykdommer og spredning av smitte. Arbeidstilsynet definerer renhold som forebyggende helsearbeid med direkte betydning for helsa.

NS-INSTA 800
NS-INSTA 800 "Rengjøringskvalitet – System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet", er en standard som benyttes til å beskrive rengjøringskvalitet i renholdsavtaler og anbudsdokumenter, og til å kontrollere og følge opp rengjøringskvalitet. Standarden ble ved revisjonen i 2010 gjort sertifiserbar. Standardens tillegg A (normativt) stiller betingelser for samsvarserklæring som kan danne grunnlag for sertifisering av brukere av NS-INSTA 800.

Sertifiseringen kan omfatte følgende områder:

  • Sertifisering på organisasjonsnivå; av leverandører av renholdstjenester og konsulentselskaper som tilbyr rådgivning innen renhold
  • Sertifisering på personnivå; av personer som arbeider med NS-INSTA 800, på Kunnskapsnivå 3 og 4 i henhold til standardens Tillegg B (normativt).

– SINTEF Certifications sertifiseringsordning omfatter sertifisering på personnivå. Hensikten med sertifiseringsordningen er å dokumentere at brukere av standarden har den minimumskunnskap som er nødvendig for å arbeide med standarden på riktig måte. En sertifisering vil kunne bidra til en generell kompetansehevning blant brukere av standarden, til fordel for både utførende innen renhold og mottakere av renholdstjenester, sier sertifiseringsleder Steinar K. Nilsen ved SINTEF Certification

Først ut
Inger E. Dahl er sertifisert etter kunnskapsnivå 4, det vil si det høyeste kunnskapsnivået i NS-INSTA 800. Hun har deltatt i utviklingen av standarden (NS-INSTA 800) helt fra starten av gjennom deltagelse i både den nordiske standardiseringskomiteen og den norske speilkomiteen for dette standardiseringsarbeidet. Hun har også vært meget aktiv i forhold til å sørge for at standarden har blitt tatt i bruk, både gjennom undervisning og gjennom utarbeidelse av anbudsdokumenter, og bruker standarden i praksis i forbindelse med kvalitetskontroller ute hos sine kunder. Dette arbeidet har dannet grunnlaget for utstedelse av det første NS-INSTA 800-sertifikatet. Dahl jobber som seniorrådgiver ved Teknologisk Institutt. 

Lang erfaring
SINTEF Byggforsk har lang erfaring innen sertifiseringsarbeid og er akkreditert av Norsk Akkreditering for sertifisering av produkter i henhold til harmoniserte standarder/kravdokumenter underlagt Byggevaredirektivet. Instituttet er akkreditert som inspeksjonsorgan av Norsk Akkreditering. Akkrediteringen gjelder for type C, og er i henhold til NS-EN ISO/IEC 17020. Personsertifisering er en ny sertifiseringsvirksomhet ved SINTEF Certification, som etter hvert vil omfatte flere standarder utover NS-INSTA 800.

Renholdskompetanse
SINTEF Byggforsk besitter renholdsfaglig kompetanse og utgir renholdsfaglige publikasjoner både i form at fagbøker og anvisninger i Byggforskserien.

Instituttet har ledet det norske utviklings- og revisjonsarbeidet knyttet til følgende standarder innen renhold:

  • NS-EN 13549 Rengjøring - Grunnleggende krav og anbefalinger for kvalitetsmålesystemer
  • NS-INSTA 800 Rengjøringskvalitet – Målesystem for vurdering av rengjøringskvalitet
  • NS-INSTA 810 Krav og anbefalinger for anskaffelse av renholdstjenester

Mer informasjon om personsertifisering kan finnes på http://www.sintefcertification.no/