Til hovedinnhold
Norsk English

Spesialradar for fuglevennlig vindkraft-lokalisering

Under sitt besøk hos forskningssenteret CEDREN, fikk energiministeren også æren av å innvie en bil med fugleradar.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe får høre om fugleradarens mange finesser av NINA-forsker Roel May (til venstre) og Kjetil Bevanger, CEDRENs nestleder fra NINA. Foto: Thor Nielsen

Den spesialutviklede fugleradaren, som er blitt til med teknisk hjelp fra SINTEF, skal bidra til miljøvennlig lokalisering av vindturbiner og kraftlinjer.


Redder fugl

Fugleradaren gjør det mulig å kartlegge fuglebevegelser døgnet og året rundt i alle slags vær- og lysforhold.

Bilen kan plasseres der kartleggingen trengs.

Radaren kan identifisere områder og perioder med høy fugleaktivitet og fugletrekk, og vise hvilke faktorer som bidrar til økt kollisjonsrisiko mellom fugler og vindturbiner eller kraftlinjer, ifølge Kjetil Bevanger, CEDRENs nestleder fra Norsk institutt for naturforskning (NINA).  

– Med denne radaren kan vi også teste konfliktreduserende tiltak, sier Bevanger.