Til hovedinnhold
Norsk English

Derfor er de med

Forprosjektet "Hydrogen til transport fra fornybar energi i Midt-Norge" – har deltakere både fra energi- og transportbransjen, og får finansiell støtte fra offentlig sektor.

Her forklarer partnerne hva som har motivert dem til å bli med:


TrønderEnergi:
– Hydrogen er interessant fordi det representerer et mulig supplement til nye kraftnett. I tillegg ser vi hydrogen som et mulig framtidig drivstoff for vår egen bilpark, sier prosjektleder Stine Kvalø Nordseth i TrønderEnergi.


NTE (Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk):

– Vi er med fordi det er interessant å lære mer om samspillet mellom vindkraft og produksjon av hydrogen, sier prosjektleder Ragnhild Remmen i NTE. 


AtB – administrasjonsselskapet for kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag:
– Tilpasset formålet, er hydrogen et alternativt drivstoff som det er enkelt å bruke. Fra politisk hold blir vi møtt med ønsker om nullutslipp fra kollektivtrafikken, og vi ser hydrogen som interessant i dette perspektivet, sier rådgiver Frode Einar Krokstad i AtB.


Posten Logistikk, region Midt-Norge:
– Vi er veldig engasjert i CO2-fri vare-distribusjon. I Trondheim har vi en egen satsing på batteri-elektriske biler, som vi har gode erfaringer fra. Vi vil gjerne være med på å prøve ut hydrogen også. Posten har god erfaring med at Transnova går inn med midler til blant annet utprøving av alternative kjøretøyer, sier Ketil Aksnes, verdikjede-rådgiver for Postens bruk av store kjøretøy i Midt-Norge.

– Den lange rekkevidden til hydrogen-kjøretøyer, samt enkelheten knyttet til løsningen, gjør hydrogen interessant med tanke på alle de rutene vi har utenfor byene, sier Gunnar Weisæth, verdikjede-rådgiver for Postens bruk av små kjøretøy i Midt-Norge.


Avinor, Trondheim Lufthavn Værnes:
– Vår deltakelse inngår i arbeidet vårt med utslippsreduksjoner. Vi arbeider hele tiden for å gjøre kjøretøyparken vår mer miljøvennlig. Vi har en ambisjon om å bli Norges mest miljøvennlige flyplass, og det virker som om dette prosjektet kan bidra i ønsket retning, sier Grethe Fremo, fagansvarlig for ytre miljø i Avinor Værnes.


Transnova - statlig verktøy for å drive frem klimaeffektiv transport:
– For oss er det avgjørende at relevante aktører er med i prosjektet. Mye handler om modningsprosesser på dette fagfeltet. Skal aktører se forretningsmuligheter her, er det viktig at de gjør det tidlig, sier senioringeniør Konrad Pütz, hydrogenansvarlig i Transnova.


Sør-Trøndelag fylkeskommune
– Lokal produksjon av hydrogen til bruk i transport er veldig interessant i lys av fylkeskommunens klimamålsettinger og fylkesdelplanen for vindkraft i Sør-Trøndelag. For oss handler dette også om næringsutvikling. Med utgangspunkt i det tverrfaglige miljøet ved SINTEF/NTNU bør Midt-Norge ligge i front på sistnevnte felt, sier rådgiver Asbjørn Rønning i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Av Svein Tønseth