Til hovedinnhold
Norsk English

Viktig klimamelding må følges opp

I samarbeid med Husbanken, SINTEF Byggforsk og Enova har Jadarhus utviklet ISOBO Aktiv, en ny type lavenergihus som er mer miljøvennlig, har bedre inneklima og lavere oppvarmingsutgifter enn tradisjonelle hus. Foto: Jardarhus.
Regjeringen varsler i klimameldingen at de vil skjerpe energikravene i byggeteknisk forskrift til passivhusnivå i 2015 og nesten nullenerginivå i 2020. Dette er ambisiøse og viktige tiltak, som må følges opp med konkrete handlingsplaner og bevilgninger i statsbudsjettet, i følge SINTEF Byggforsk.

– Klimameldingen er viktig fordi skjerpingen av energikravene i byggeteknisk forskrift er avgjørende for å få redusert det norske energiforbruket. Klimameldingen er ambisiøs fordi det er en stor næring og mange aktører som skal læres opp og tilpasse seg nye krav. Vi er glade for regjeringens ambisjonsnivå, sier konserndirektør Hanne Rønneberg i SINTEF Byggforsk.

Skjerpingen av energikravene er i tråd med Arnstadutvalget sine anbefalinger fra 2010. I forbindelse med utvalget sitt arbeid og i regi av Enova ble det laget en oversikt over det tekniske underlaget nødvendig for å innføre passivhusnivå som standard. Siden den gang er flere prosjekter startet med tanke på erfaringsevaluering og utvikling av standardløsninger.

SINTEF Byggforsk deltar i mange av prosjektene og samarbeider i prosjektene tett med Enova, Direktoratet for byggkvalitet, Husbanken, Lavenergiprogrammet, store entreprenører og rådgivningskontorer, Boligprodusentenes forening m.fl. Den aller største satsingen gjøres gjennom forskningssenteret "The Research Centre on Zero Emission Buildings" (ZEB). ZEB er et samarbeid mellom NTNU, SINTEF Byggforsk og flere andre sentrale aktører i norsk byggenæring.

– Det pågår med andre ord mye bra arbeid med mål om å gjøre byggenæringens aktører i stand til å levere passivhusnivå og nesten nullenerginivå. Det er likevel ingen tvil om at opplæringsarbeidet må intensiveres kraftig. Størst er selvsagt utfordringene med å oppnå nesten nullenerginivå. Her mangler vi i stor grad løsningene, og økte FoU-bevilgninger er nødvendige for at regjeringens mål skal nås, sier Rønneberg.

SINTEF Byggforsk vil formidle erfaring og resultater fra praksis og forskning om energigjerrige bygninger gjennom Byggforskserien, som vil være et helt sentralt virkemiddel for at regjeringens mål skal oppnås i henhold til den varslede tidsplanen.

– SINTEF Byggforsk ser fram til den kommende Stortingsmeldingen om bygningspolitikk, som vi forutsetter konkretiserer virkemidler for å nå de ambisiøse klimamålene. Vi ser også fram til en konkretisering av målene for eksisterende bygningsmasse. Det mangler i klimameldingen. Skal ambisjonene i klimameldingen nås innenfor tidsplanen, må regjeringen følge opp med bevilgninger til kompetanseutvikling og opplæring allerede i høstens statsbudsjett, sier Rønneberg.

Hanne Rønneberg