Til hovedinnhold
Norsk English

Behov for nye varslingssystemer på sykehjem

Forrige uke åpnet helseminister Anne-Grethe Strøm Erichsen test- og demoleiligheten "Gamle Ekdahls nye hjem" på Nenset i Skien kommune. Her fikk ministeren se hvordan Skien kommune har brukt resultater fra samarbeidet med SINTEF innenfor velferdsteknologi. Behovet for nye løsninger for varsling og samhandling på sykehjem har vært en viktig del av prosjektet.

Helseminister Anne-Grethe Strøm Erichsen åpnet "Gamle Ekdahls nye hjem" i Skien onsdag 12. september. Her sammen med ordfører i Skien, Hedda Foss Five, leder av hjemmetjenesten May Omland og leder av brukerrådet på praktisk bistand Tone Skjønstad. (Foto: Kerstin Laue, NHO)

Enklere er bedre
Rapporten fra arbeidet er nå publisert og presenterer behovet for varsling og samhandling i sykehjem. Prosjektet konkluderer med at det må være enklere for både beboere og personalet å påkalle oppmerksomhet og utløse alarmer som varsler om ønsker, nødvendige behov og akutte hendelser. Det er videre viktig at varslingssystemet kan håndtere og prioritere ulike typer alarmer for å lette hverdagen for personalet.

Prosjektet har avdekket at en tett dialog mellom brukere, innkjøpere, utviklere og leverandører er en suksessfaktor for både utvikling og implementering av nye løsninger.

Etterlyser arena for utprøving
Behovskartleggingen ble gjennomført via observasjon, intervjuer og idémøter med aktuelle interessenter i kommunen. Erfaringer med bruk av ulike teknologiløsninger installert ved enkelte sykehjem andre steder i landet ble også kartlagt. Det ble i tillegg utarbeidet skisser og krav til nye varslingssystemer i morgendagen sykehjem.

- For både kommunen og leverandører med "nye løsninger" som søker å nå ut til det norske pleie- og omsorgsmarkedet, er det helt grunnleggende at det etableres utprøvingsarenaer hvor ulik velferdsteknologi kan prøves ut og feil kan rettes i reell brukerkontekst, forteller Dag Ausen, prosjektleder fra SINTEF.

Ifølge prosjektlederen vil testleiligheten som Skien kommune nå har etablert følge opp forskernes anbefalinger fra arbeidet og blir en viktig arena for å utvikle samspillet mellom teknologi og tjeneste videre. Både når det gjelder løsninger i det nye sykehjemmet på Lyngbakken i Skien og for andre områder hvor velferdsteknologi kan bidra til å gi økt trygghet og bedre innhold i tjenestene.

Tett på gir resultater
- Videre ser vi at  praksisnær forskning, kan fange opp kunnskap og erfaringer underveis og pløye dette tilbake i prosessen. Slik forskning bidrar med viktig læring for kommuner og for leverandører, og danner grunnlag for innovasjon på området, avslutter han.


Innomed-rapporten er tilgjengelig på http://www.innomed.no/ og også på www.sintef.no/velferdsteknologi

Kontaktpersoner:
Dag Ausen, SINTEF (, 930 59 316)
Guro Winsvold, virksomhetsleder Skien kommune (, 908 28 770)
Inger Lillefjære, rådgiver Skien kommune (, 906 49 544)