Til hovedinnhold
Norsk English

Hvor mange orangutanger går det på en kilo anchoveta?

Ray Hilborn bruker nye innfallsvinkler for å diskutere bærekraft.
Dette spørsmålet innledet professor Ray Hilborn med i en debatt om tilstanden til verdens fiskebestander på den 6. internasjonale kongressen for fiskerier i Edinburgh.

Amerikanske formuleringer
Ray Hilborn er professor ved University of Washington og sier selv at han vil gi et litt mer nyansert syn på verdens fiskebestander enn det mange dommedagsprofeter gir. Han er ikke i tvil om at mange og viktige bestander er under for stort press, men mener at det samtidig er mange bestander som forvaltes forsvarlig og dette viser at bærekraftig fiske er mulig. Hilborn mener at det å slutte å fiske ikke er et reelt alternativ. I god amerikansk stil viser han til at dersom det globale fisket i 2006 skulle erstattes av kjøttfe så vil det kreves et beiteareal på 22,3 ganger verdens resterende areal med regnskog, og om man erstattet olje fra det peruanske Anchovetafisket (8 millioner tonn) med palmeolje så vil det fjerne habitatet til 4604 orangutanger.

Trønderske deltakere
Hanne Digre og Erik Hognes i fra SINTEF Fiskeri og havbruk deltok på "6th International Congres on Fisheries" i Edinburgh. Der varde sammen med mer enn 1000 andre tilhørere fra 65 land. Kongressen arrangeres hvert 4. år og fokuserer spesielt på fiskeriledelse, effektiv bruk av fiskeriressurser og vitenskap for mer bærekraftige fiskerier. Dette ga blant annet fokus på redskapsutvikling og miljøregnskap av fiskerier.

Hanne deltok for å presentere elektrobedøvelse av villfanget fisk og Erik deltok i et stort Europeisk samarbeid for å redusere utslipp av drivhusgasser i fra sjømatindustrien. Andre kjente deltakere på konferansen var hans kongelige høyhet prinsen av Wales som ga sitt syn på viktigheten av bærekraftige fiskerier.

Fisk som matvareressurs
Videre holdt Dr. Malcolm Beveridge fra World Fish Center et interessant foredrag om verdens matvareproduksjon og viktigheten av fisk som matvareressurs. Mindre fiskearter en blant annet en uutnyttet ressurs som kan være en billig og god kilde for viktige næringsstoffer – spesielt for u-land er denne kilden viktig. Det er også verdt å merke seg at Kina ble nevnt i flere foredrag som den viktigste og største sjømatprodusenten i verden.

Utforsk fagområdene