Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF skal bistå giganter innen elkraftteknologi

Ingeniør Jørund Aakervik forbereder forsøk på kabler med påsatt spenning i en 500 bars trykktank i SINTEF Energis Subsea lab. Foto: Thor Nielsen
SINTEF Energi har signert nye, langsiktige rammeavtaler om forskning innen elkraftteknologi med Nexans Norway AS og Siemens AS, Olje- og gassdivisjonen.

Nexans og Siemens er begge internasjonalt ledende aktører innen sine områder; Nexans som leverandør av kabelteknologi og Siemens med økt fokus på løsninger for undervanns kraftforsyning til olje- og gassindustrien.

Som en ledende internasjonal aktør innen kabelteknologi er Nexans en av SINTEF Energis største industrikunder. Forskningssamarbeidet har blant annet bidratt til utvikling av teknologi som gjør det mulig å bygge ut elektrisitetsnett med stadig høyere spenningsnivå over lengre distanser, og lengre undersjøiske kabler som er tilpasset krevende driftsforhold. Dette er teknologi som er viktig for nettindustrien nasjonalt og internasjonalt, samt for selskaper som utvinner olje og gass offshore. I fellesskap har de to samarbeidspartnerne også utviklet teknologi for oppvarming av undersjøiske gassrørledninger som hindrer hydrat- og voksdannelse og dermed forebygger tilstopping av rørledningene.

Det internasjonale Siemens- konsernet har nylig etablert sitt hovedsete for utvikling av undervanns kraftforsyning i Trondheim. Ifølge selskapet har nærheten til miljøet på Gløshaugen med NTNU og SINTEF vært viktig for stedsvalget.  SINTEF Energi har bistått Siemens i utviklingen av laboratorier som selskapet har bygget opp i Trondheim. Dette er anlegg for testing og utvikling av komponenter som skal brukes på 3000 meters havdyp. Selv har SINTEF Energi i samarbeid med blant andre Siemens etablert et subsea laboratorium med rundt 30 trykktanker. Her testes komponenter under høyt trykk, høy temperatur og med høy spenning påsatt. Metoder og teknologi som brukes i dette laboratoriet er nå også tatt i bruk av Siemens.

– Viktig for SINTEF
– Nexans er en internasjonalt ledende leverandør av kabelteknologi med base i Norge, mens SIEMENS nå etablerer sitt sentrum for undervannsteknologi i Trondheim. Selskapene har en betydelig posisjon i olje- og gassmarkedet. For oss er et strategisk samarbeid med slike leverandører viktig. Det gir oss muligheten til å være med på å utvikle og demonstrere teknologi til framtidens internasjonale kraftsystemer, sier forskningssjef Petter E. Røkke ved SINTEF Energi.
– Suksessfaktor for Nexans
– Vårt lange forskningssamarbeid med SINTEF Energi har vært en viktig bidragsyter til vår produktutvikling og suksess, nasjonalt og internasjonalt. Vi ser frem til å fortsette dette samarbeidet gjennom den nye samarbeidsavtalen sier teknisk sjef, Gunnar Evenset i Nexans. 

– Kompetanse er viktig for Siemens
– Vi har samarbeidet med SINTEF over lang tid med produktutvikling, forskningsaktiviteter og verifikasjon. SINTEF’s kompetanse og erfaring har vært viktig for utviklingen av olje- og gassvirksomheten til Siemens, og oppbyggingen av denne virksomheten i Norge. Med denne nye avtalen på plass, ser vi frem til en videreutvikling av samarbeidet til utvikling av ny teknologi også for vår internasjonale virksomhet innen olje og gass, sier forskningssjef, Roy Skogsrud i Siemens Olje og Gass.

 Svein Tønseth