Til hovedinnhold
Norsk English

Bærekraftige alternativer med ny programvare

En programvare som vil kunne gi en komplett analyse av livssykluskostnader og miljøbelastning er under utvikling. EU-prosjektet CILECCTA jobber med en programvare-demo som er kompatibel med prisdatabaser (PB) samt miljø- og kostnadsmatriser (LCI) fra store deler av Europa.

Hva er det viktigste kriteriet når man sammenligner design-alternativer for et byggeprosjekt? Ville du velge et prosjekt som har de laveste anleggskostnadene, de laveste livssykluskostnadene, eller som presterer best når det gjelder miljøpåvirkning – som for eksempel har de laveste CO2-utslippene?

De fleste vil svare "lavest anleggskostnader", men denne faktoren alene blir mindre og mindre viktig på grunn av knappe ressurser. Det tilsynelatende billigste investeringsalternativet er gjerne ikke det mest kostnadseffektive alternativet om bygget ses over et helt livsløp. Relevante kostnader forbundet med en bygnings levetid og dennes effekt på miljøet blir viktigere i en verden hvor bærekraft er mer og mer i fokus.

Banebrytende
CILECCTA er et prosjekt i EUs 7. rammeprogram. Prosjektet har samlet  høyt kvalifiserte  forskere  og akademikere , organisasjoner og bedrifter for å utvikle en banebrytende programvare. Denne vil gjøre det mulig å finne bærekraftige alternativer ved å hjelpe brukeren til å ta riktige beslutninger.

CILECCTA-programvaren vil være i stand til å utføre komplette livssyklusanalyser, og være kompatibel med prisdatabaser (PB), miljø- og kostnadsmatriser (LCI) fra store deler av Europa.

Programvaren vil også kunne skreddersys for hele konstruksjoner og deres komponenter. Utviklingen av konseptet er drevet frem av fire sett drivere; byggenæringen, EU, brukerne og kommersielle drivere.

– CILECCTA-prototypen skiller seg fra eksisterende programvare på flere områder. Tradisjonell LCC- og LCA-programvare har ikke tatt i betraktning usikkerhet i analysen. CILECCTA-programvaren lar brukeren håndtere usikkerhet på flere nivåer. Vi kaller dette å gå fra en deterministisk (årsaksbestemt) tilnærming til en probabilistisk (som tar hensyn til usikkerhet)  tilnærming, sier CILECCTAs Technical Manager Frode Eek fra Holte as.

Det andre viktige kjennetegnet ved CILECCTA er evnen til å modellere fleksibilitet.

– Fleksibilitet er svaret på fundamentale spørsmål som "hvor mye koster det meg å investere litt ekstra når konstruksjonen settes opp, sammenlignet med kostnaden ved å ville forandre konstruksjonen på et senere tidspunkt?". Siden analysen omfatter kostnadsdata og miljømessige data, kan disse to scenariene sammenlignes når det gjelder kostnader og miljørisiko. Denne typen kombinert analyse er ikke mulig i noen annen løsning i dag, sier senior prosjektleder Kari Thunshelle ved SINTEF Byggforsk, som er ansvarlig for formidling av prosjektet.

For å gjøre programvaren mer håndfast og samle erfaringer, testes programvaren ut mot tre eksempler: et hus, en vei og et hotel/resort. Parallelt lages det et e-lærings program slik at nye brukere lettere skal forstå hva programvaren kan kjøre og hvordan de skal bruke den.

Hovedmål
Hovedmålet med CILECCTA er å støtte industrialiseringen av byggenæringen spesielt gjennom:

  • Bedre ressursutnyttelse
  • Utvikling av kundedrevne, kunnskapsbaserte prosesser
  • Forbedringer i bruken av IKT for økt tilknytting til  aktørene i næringen

 Målet med CILECCTA er å utvikle en programvare som:

  • Er egnet for å utføre komplette livssykluskostnadsanalyser (kombinert LCC og LCA)
  • Er kompatibel med prisdatabaser (PB), miljø- og kostnadsmatriser (LCI) fra store deler av Europa
  • Kan settes opp  for hele konstruksjonssystemer og tilhørende komponenter
  • Muliggjør bærekraftige alternativer gjennom støtte til å fatte riktige beslutninger

Konsortium
CILECCTA-prosjektet består av 17 partnere fra syv europeiske land. Alle partnerne bringer med seg sin individuelle ekspertise til prosjektet, og hver enkelt er uunnværlig for gjennomføringen.  Partnerne utfyller hverandre og dekker store deler av byggenæringen; fra arkitekter (APIA XXI, CARLTD) til store foretak innen infrastruktur (ACCIONA), fra hoteller og feriesteder (TUI) til offentlige fornyelsessektorer; fra forskningsinstitusjoner og bransjeorganisasjoner som representerer sine medlemmer i næringen (Fraunhofer-IBP, Nor-Tek (Prosjektkoordinator), SINTEF Byggforsk, EurExcel, Norsk Teknologi) til tjenesteleverandører (Holte as, BSRIA, PE INTERNATIONAL, TechnoBee, ASM, DesignTech).

I tillegg bidrar University of Stuttgart og Luleå University of Technology med en direkte forbindelse til høyere utdanning innen byggenæringen.

Prosjektet ble startet 1. september 2009 og vil ferdigstilles i august 2013. Næringen vil bli invitert til et seminar i slutten av prosjektperioden der programvaren vil bli demonstrert.

Abonner på nyhetsbrev
For mer informasjon, se www.cileccta.eu – hvor det også er mulighet for å abonnere på nyheter fra prosjektet.