Til hovedinnhold
Norsk English

Ny klimamelding: Mer klimakutt i Norge og 50 milliarder til teknolgi og energieffektivisering

I dag lanserte regjeringen sin nye klimamelding. Målene i fra klimaforliket skal videreføres og forsterkes, blant annet skal det etableres et nytt klima- og energifond som vil admisistrere 50 milliarder, innen 2020, til ny teknologi og energieffektivisering. Klimapolitikken skal redusere utslipp og legge til rette for næringsutvikling.  

Tiltak som ble nevnt:

- Økt satsing på jernbane, kollektivtrafikk og sykkel

- Øke CO2 avgiften og øke sektorer som dekkes av kvotesystemet

- Klimateknologisatsing som legges til Enova. Tilføres 50 milliarder innen 2020 i form av et fond.

- Omfattende tiltak i byggsektoren. Nye krav til energieffektivitet

- Redusere CO2 utslippene i fra norsk bilpark. Mål om 85 gr CO2/km innen 2020.

-  Biodrivstoff. Omsetningpåbud økes opp mot 10%

- Skogbruk og jordbruk: Mer skoplaning og forbedret uttak av skogsavfall til bioenergi.

- Biogassproduskjon i landbruket

- Forskning. Vurdere en egen klimalov.

- Styrke internasjonalt klimaengasjement

Mer om regjeringen sklimapolitikk her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/klima.html?id=1307

 

 

Prosjektinformasjon

Prosjektstart:

01.01.2008