Til hovedinnhold
Norsk English

Miljøregnskap og klimasporing av sjømat

SINTEF Fiskeri og havbruk har i flere år jobbet med miljøanalyser av Norsk sjømat. Vi har blant annet vist hvor og hvordan Norsk fiskeri- og havbruksinndustri kan redusere sin klimapåvirkning.

Matprodukters miljøpåvirkning – og spesielt klimapåvirkning – er i fokus hos forbrukere, forhandlere og andre beslutningstakere over hele verden. Verden trenger mer mat, spesielt animalsk protein, men mange av verdens naturressurser utnyttes allered over sin bæreevne. Mer enn 20% av private huholdningers klimapåvirkning kommer fra matforbruk. For å mette verden i fremtiden må vi produsere mer med mindre miljøpåvirkning enn det vi gjør i dag. Globalt utgjør fiskeri og havbruk livsgrunnlaget for flere hundre millioner mennesker og fisk forsyner mer enn 1,5 milliarder mennesker med 20% av deres daglige behov for animalske protein.

Vi benytter livsløps analyse metoden (LCA) som er iso-sertifisert metode for å kvantifisere miljøpåvirkningen av et produkt fra vugge-til-grav. LCA har et systemperspektiv og er en ideell metode for å gi beslutningstakere innblikk i hvor og hvordan man mest kostnadseffektivt kan redusere miljøpåvirkning fra sine produkt. For forbrukere gir livsløpsanalyser av matprodukt et grunnlag for å velge miljøvennlige produkt. Les mer om LCA her.

Aktiviteter og kompetanse

  • Klimasporing av norske sjømatprodukter. Vi har studert studert energibruk og klimauslipp i eksport av Norsk sjømat for Fiskeri og kystedepartamentet  (rapport) og vi har beregnet klimasporet og energibruken for 22 ulike Nprske sjømatprodukt i rapporten Carbon footprint and energy use of Norwegian seafood products for FHF  
  • Seminar om miljømerking og sporbarhet. Her har vi samlet flere av Europas viktigste supermarkedkjeder og forskningsmiljø til å se nærmere på innholdet i dagens miljømerker og ikke minst hvilke krav som bør stilles til etterprøvbarhet og krav i fremtidens miljømerker. 
  • Utvikling av standard for klimasporing av sjømat for Standard Norge og Fiskeri- og kystdepartementet
  • Studie av forandringer i energibruk og klimapårvikning ved friere redskapsvalg i Norske fiskerier.
  • LCA av Chilensk skjellopdrett
  • Sammenlignende analyser av klimaspor og arelabruk i forressurser til oppdrettslaks og landbruksprodukter

Resultat fra klimasporing av Norske sjømatprodukt

Nøkkeltall

Prosjektstart

01.01.2008

Utforsk fagområdene