Til hovedinnhold
Norsk English

Trygghetspakke for eldre - store muligheter og store utfordringer

Ordfører Lisbeth Hammer Krog i Bærum Kommune (t.h.) og avdelingsleder PLO helseinformatikk Kristin Standal (t.v.) var tilstede da SINTEF presenterte sine rapporter om bruk av velferdsteknologi. Foto: Ingvild Amble Eriksen.
Denne uken presenterte forskere fra SINTEF to rapporter fra sitt arbeid med utprøving av såkalt velferdsteknologi. Hovedkonklusjonene er at velferdsteknologi har stort potensial, men må være nøye tilpasset den enkelte bruker om den skal bidra til at eldre kan bo lenger hjemme.  

-En detaljert brukerkartlegging er påkrevd. Innholdet i en valgt Trygghetspakke kan derfor nødvendigvis ikke passe alle.  "One size does not fit all", sier prosjektleder Ingrid Svagård i SINTEF IKT.

Intervjuer med brukere og ansatte viser at velferdsteknologi kan være et gode og bidra til at eldre kan bo trygt hjemme, men en del av teknologien som er prøvd ut i prosjektet er ennå under utvikling. Det samme gjelder organiseringen av tjenestene. Før teknologiløsninger kan tas i bruk på bred basis, må både teknologi og støttesystemer være på plass. En spesiell utfordring er å få etablert en kontaktsentral i kommunen.

Tid- og ressurskrevende
De overordnede forutsetningene for vellykket implementering av trygghetspakken kan oppsummeres i følgende fem punkter:

 ● Brukertilpasset og standardisert teknologi

● Brukertilpassede tjenester og organisering

● Tjenesteorientert leverandør

● Kompetent bestiller kommune

● Bærekraftig betalingsmodell.

 Det er en viktig erkjennelse fra prosjektet at prosessene for innføring av velferdsteknologi er ressurskrevende. Forankring i alle ledd i organisasjonen, kunnskapsoppbygging, organisasjonsendring, leverandør - kommunesamarbeid, teknologi- og tjenesteutvikling og tilpasning tar tid, sier forretningsutvikler Dag Ausen ved SINTEF IKT.

 Les mer om prosjektet her:  http://www.sintef.no/velferdsteknologi