Til hovedinnhold
Norsk English

Trygg prosjektering av ringmurer

Eksempel på 250 mm rett ringmur. 100 mm kuldebrobryter mellom betong i ringmur og betonggolv på grunnen, overliggende radonmembran, overlapp med svillemembran og vindsperre. Ill.: SINTEF Byggforsk
Prefabrikkerte ringmurssystemer er i dag vanlig ved fundamentering av småhus med golv på grunnen. Ofte benyttes grunn fundamentering, noe som stiller strenge krav til prosjektering og utførelse. I tre nylig publiserte anvisninger i Byggforskserien behandles temaet inngående.

To av anvisningene omhandler byggegrunn, og en omfatter selve utførelsen av ringmurskonstruksjonen. Til sammen dekker de problemstillingene knyttet til fundamentering og lastoverføring fra ringmur til byggegrunn. 

– Vi har erfaring med at dimensjonering av ringmur og fundamentbredde kan havne mellom to ansvarsmområder i byggesaker. Våre nye anvisninger bør gjøre det lettere for prosjekterende å gjennomføre en prosjektering på tilstrekkelig detaljeringsnivå, sier forskningssjef Tore Kvande ved SINTEF Byggforsk. 

Byggdetaljer 511.204 Enkle grunnundersøkelser for bygging av småhus omhandler enkle grunnundersøkelser som kan gjøres for å få en oversikt over massene i byggegrunnen når en skal bygge småhus. Den forteller også om begrensningene til de undersøkelsene som er beskrevet.

Byggdetaljer 511.101 Byggegrunn og terreng beskriver de forskjellige jordmassene og deres styrkeegenskaper. Den viser også beregning av jordtrykk mot kjelleryttervegg.

Byggdetaljer 521.111 Golv på grunnen med ringmur. Utførelse gir eksempler på ringmurskonstruksjoner. Anvisningen viser diagrammer som gir mulighet til å dimensjonere fundamentbredde for bygninger (i første rekke småhus) med større husbredde enn 8 m. Tidligere har 8 m vært en begrensning ved bruk av prefabrikkerte ringmurssystemer.

I eksemplene er det vist forskjellige yttervegger over terreng og forskjellige ringmurskonstruksjoner. De fleste ytterveggene og ringmurskonstruksjonene kan brukes om hverandre, og veggtykkelsene, isolasjonstykkelsen og tykkelsen til bærekonstruksjonen kan endres for å tilpasses blant annet passivhus og større laster. Kuldebroene og U-verdiene må dokumenteres for de valgte løsningene. 

Forskjellige plasseringer av radonmembran og hvilke hensyn man må ta til radonmembraner er også vist i eksemplene. 

Kontaktperson