Til hovedinnhold
Norsk English

Robot med nål og tråd

Undervannsoperasjoner i oppdrettsmerder med en omkrets på 157 meter er tidkrevende og risikofylt arbeid. Nå skal forskere fra SINTEF utvikle en undervannsrobot som skal kunne utføre systematisk og effektiv vask og inspeksjon, samt kunne reparere skader på nota og hindrerømming av fisk.

Undervannsroboter eller ROV (Remotely Operated Vehicle) er allerede i bruk i oppdrettsbransjen for vask og inspeksjon av nota, men de er ikke spesialtilpasset havbruksoperasjoner. I dag er det begrensede oppgaver som kan løses ved hjelp av ROV. Siden den kun styres manuelt fra bilder fra kameraet i ROV-en er man helt avhengige av flinke og erfarne operatører. Et av hovedmålene i prosjektet er derfor utvikling av navigasjons og kontrollsystemer for å vite akkurat hvor ROV-en er i forhold til nota.

Sparer dyrebar tid
I dag brukes ROV for inspeksjon og vask av nota. Ser man tegn til hull ved inspeksjon, må det sendes bud på dykker som går ned for å gjøre videre undersøkelser og reparasjoner. Dette er kostbart, risikofylt og tidkrevende arbeid. Den nye roboten skal gjennomføre systematisk inspeksjon og automatisk oppdage hull. Dersom det oppdages hull, skal ROV-en kunne reparere hullet ved hjelp av et spesialutviklet verktøy umiddelbart. Klarer forskerne å utvikle dette, vil behovet for deteksjon og reparasjon av de fleste typer notskadene kunne ivaretas av roboten.

Fullskala forsøk
Enda er den nye ROV-en på tegnebordet, men i løpet av prosjektet skal en demonstrator testes ut i fullskala oppdrettsmerd på Lerøy Hydrotech sine lokaliteter. –Dette prosjektet vil sikre bedre rutiner og redusere risikofylte operasjoner, og det er viktig at vi prøver ut ny teknologi i det aktuelle miljøet for å sikre at den så fort som mulig kan tas i bruk, sier prosjektleder Per Rundtop.

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

15.01.2012 - 15.01.2015

Kontaktperson:

Leif Magne Sunde

Finansiering

Forskningsrådet - Maroff

Deltakere

  • Argus Remote Systems AS
  • Biotrål AS.
  • Lerøy Hydrotech AS
  • German Research Center for Artificial Intelligence
  • NTNU