Til hovedinnhold
Norsk English

Mer reker, mindre drivstoff

Ny trålteknologi kan redusere drivstoffbruk med 20%  og spare miljøet for store mengder utslipp. Men bedre utstyr vil også kunne gi muligheter for å øke den årlige rekefangsten med en potensiell ekstra verdi på 625 millioner årlig.

Potensialet skal undersøkes i et  3-årig KMB prosjekt med tittel: ”Development of multirig semi-pelagic trawling”. Hovedmålet er å utvikle multirigg semi-pelagisk trålteknologi for bærekraftig utnyttelse av dypvannsreker og hvitfisk. Prosjektet foreslår en energireduksjon på ca. 20 % ved å skifte fra bunntråling til multirigg semi-pelagisk tråling. En energibesparelse på for eksempel 20 % betyr ca. 200 MNOK mindre i årlige drivstoffkostnader for den norske trålerflåten ved en oljepris på dagens nivå.

I tillegg til energibesparelsen finnes det et stort potensial for å øke den årlige rekefangsten med 25000 tonn, mot det anbefalte nivået av TAC, som representerer en ekstra verdi på ca. 625 MNOK. Prosjektet utføres ved SINTEF Fiskeri og Havbruk AS i samarbeid med Norges Fiskerihøgskole, Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitetet NTNU, University of Massachusetts (USA), Memorial Universitetet i Newfoundland (Canada), Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF), Roll-Royce Marine AS and Mørenot AS.

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

02.01.2012 - 31.12.2014