Til hovedinnhold
Norsk English

Til grønn VM-finale i København

Det Kongelige Teater i København er arena for nyinnstiftet "Oscar-seremoni" til ære for bærekraftige framtidsløsninger. Foto: Scanpix Danmark
I denne salen skal et uoffisielt VM-gull i bærekraft deles ut. Blant finalistene er et EU-prosjekt – koordinert fra SINTEF –  som skal gi økt rom for sol- og vindkraft.    

SINTEF-veteran Ove Grande (60) innrømmer gjerne at hjertet hans vil slå litt raskere enn vanlig torsdag kveld, 11. oktober.

Mens mørket senker seg over København, vil Grande sitte i en fullsatt sal på Det Kongelige Teater på Kongens Nytorv i hjertet av den danske hovedstaden.

Både Arnold Schwarzenegger og Gro Harlem Brundtland vil stå på scenen foran ham.


Uoffsielt "bærekraft-VM"


Den berømte miljø-duoen er med på å avgjøre om Sustania Award, tidenes første uoffisielle "VM-tittel i bærekraft", vil gå  til et EU-prosjekt som seniorforskeren fra Namsos koordinerer på vegne av sin arbeidsgiver SINTEF Energi.

Bak prisutdelingen står den globale alliansen Sustainia.

Den er etablert av den skandinaviske tenke-tanken MandagMorgen i nært samarbeid med blant andre FNs Global Compact, en plattform som bedrifter kan slutte seg til ved å påta seg forpliktelser knyttet til bærekraft og sosialt ansvar.

Stor stemning ved SINTEF Energi foran finalen. Forskningssjef Knut Samdal (til høyre) gjør stas på SINTEF-medarbeiderne som jobber med det finale-nominerte prosjektet. Fra v: Andrei Morch, Hanne Sæle, Ove Grande, Luis Aleixo, Tatiana Sekkeseter, Turid Follestad og Stine Lund. Birger Mo var ikke til stede da bildet ble tatt.  Foto: Mette Kjelstad 


Økt innpass for fornybar kraft


I salen sitter representanter for ti prosjekter som er kåret til finalister.

Grande har fått plass i stråleglansen i kraft av å være koordinator for EU-prosjektet EcoGrid.

Dette er et demonstrasjonsprosjekt, lagt til den danske øya Bornholm.

Løsningene som demonstreres i EcoGrid skal skape økt rom for sol- og vindenergi i kraftsystemer.

Disse gevinstene skal oppnås ved hjelp av smarte kraftnett (SmartGrids) / smarte strømmålere a la det vi alle skal få i Norge, kombinert med aktiv bruk av markedsmekanismer.


Billigere og grønnere


Grande forklarer:

– EcoGrid handler om å få strømkunder på "vindkraft-øya" Bornholm til å redusere forbruket sitt hurtig dersom vindkraftproduksjonen uventet kobles ut som følge av for mye eller lite vind.

– Strøm må brukes når den produseres, og balansen mellom produksjon og forbruk er spesielt sårbar i områder hvor vindkraft dekker mye av forbruket.

– Demonstrasjonen på Bornholm vil vise om forbrukerfleksibilitet er et kostnadseffektivt alternativ til utbygging av kostbar og ofte forurensende reservekraft, eller balansekraft som det heter på fagspråket.

EU-prosjektet
EcoGrid


Koordinator: SINTEF Energi
Initiativtaker: Energinet.dk
Budsjett: 160 millioner kroner.
Deltakere: 16 partnere fra ti land

  • Demonstrerer løsninger som skal gi kraftsystemer med økt rom for sol- og vindenergi.
  • Virkemidlene er et smart kraftnett og økonomiske gulrot-mekanismer.
  • Ved bruk av disse skal 2000 strømkunder på Bornholm fristes til å redusere strømforbruket sitt når det blåser for lite eller for mye til at vindturbinene på den danske øya kan jobbe.
  • Bygges mye vindkraft ut i et land, har det vært vanlig å tenke at systemoperatørene vil trenge reservekilder som raskt kan kobles inn når vinden avviker fra værmeldinga.
  • I EcoGrid er det i stedet forbrukerne som skal løse problemet, ved at de avstår fra deler av strømforbruket sitt over korte tidsrom. Dette er langt billigere.
  • Fordi det er billigere å la strømkundene løse problemet, forventes det at prosjektet vil flytte grensa for hvor mye sol- og vindkraft et kraftsystem kan ha.
  • Kundene får redusert strømregninga ved hjelp av et intelligent kraftsystem. 
  • Et automatisk system vil koble ut forhåndsavtalte deler av kundenes forbruk når kraftprisen er høy – og gir kundene mulighet til økt forbruk (for eksempel lade elbil) når prisen er lav.


Dansk-norsk samspill


I den ærverdige teatersalongen vil nordmannen sitte sammen med representanter fra Energinet.dk, Danmarks svar på Statnett, som har tatt initiativet til EU-prosjektet, og fra Østkraft, det lokale nettselskapet på Bornholm.


Celeber jury


Til teateret er de invitert av en celeber internasjonal miljø-jury – sammen med de øvrige finalistene.

På scenen denne høstkvelden står ikke bare Californias tidligere guvernør – film- og miljøkjendis Arnold Schwarzenegger, og vår egen "bærekraft-dronning" Gro Harlem Brundtland.

Her står også EUs klima-minister, danske Connie Hedegaard og Dr. Rajendra Pachauri, fredsprisvinner i 2007 for sin innsats i FNs klimapanel.  

I København vil de fire jury-medlemmene bekjentgjøre hvem de gir den nyinnstiftede "Oscar-prisen" for bærekraftige løsninger  – Sustania Award 2012.


Allerede blant "topp ti"

Verdenskommisjonen for miljø og utvikling (Brundtland-kommisjonen) lanserte begrepet bærekraftig utvikling i rapporten "Vår felles framtid" og definerte det slik:

"En utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov".

Smigrende nok for Danmark og Norge, har EU-prosjektet EcoGrid alt i utgangspunktet altså fått en "topp ti" plassering i konkurransen om den nyinnstiftede bærekraft-prisen.

Etter å ha skannet hele verden på jakt etter bærekraftige framtidsløsninger, har Sustainia-juryen nemlig snevret inn finale-heatet fra hundre til ti prosjekter.


Kåret til beste IT-løsning


Prisutdelingen er finalen i en løsnings-jakt som arrangørene har kalt Sustainia 100. Hvert år skal de sirkle inn 100 bærekraftige løsninger som "utgjør byggesteiner i det bærekraftige samfunnet".

Det hele ble innledet i år.  Lista over de 100 prosjektene som kom gjennom det første nåløyet, ble offentliggjort på en bankett under FNs konferanse om bærekraftig utvikling, Rio+20, i sommer.

EcoGrid er ett av de hundre prosjektene som har gått videre. Finalistene representer "beste løsning" innenfor ti ulike områder. I utvelgelsen til finalen er EcoGrid kåret til "Beste IT-løsning".  


Boliger i Chicago og koking i u-land

De ni andre finaledeltakerne har gått til topps innen kategoriene energi, utdanning, mat, by, transport, bygg, ressurs, helse og bekledning.

Deltakerne spenner vidt. En av dem er "Chicago Lakeside", et byggeprosjekt som skal forvandle tomta etter et stålverk til en bydel for 150 000 mennesker.

En av de andre i finaleheatet er en global allianse som skal gi mennesker i den tredje verden helse-, klima- og miljøvennlige kokemuligheter. 

 

Dette rommet er hjertet i EcoGrid-prosjektet. I driftssentralen til nettselskapet Østkraft på Bornholm flankeres koordinator Ove Grande fra SINTEF Energi av sine samarbeidspartnere Kim Behnke, forsknings- og miljøsjef i Energinet.dk (til venstre) og professor Jacob Østergaard ved Danmarks Tekniske Universitet. Sistnevnte er en av "fedrene" til konseptet som testes ut i EcoGrid. Foto: Privat


Tillitserklæring
Før avgjørelsen i København er det allerede champagne-stemning i kantina til SINTEF Energi.

Mens høstlyset forgyller Høyskoleparken utenfor og Byåsens grønne konturer i horisonten, spanderer forskningssjef Knut Samdal lunsj på koordinator Grande og de andre SINTEF-medarbeiderne som deltar i EcoGrid-prosjektet.

– Når danskene kom til oss, er det en anerkjennelse av den jobben SINTEF har gjort i andre EU-prosjekter. Samtidig er oppdraget en tillitserklæring til Ove, sier Samdal. 


Uunnværlig team


Med bifallende nikk fra Ove Grande, slår forskningssjef Samdal over i termer fra sykkelsporten:

– Som i Tour de France, står det et dyktig team bak kapteinen. Uten godt lagarbeid kunne vi ikke gjort denne jobben, sier Samdal.

Både han og Grande skryter av støttespillerne Andrei Morch, Tatiana Sekkeseter, Hanne Sæle, Turid Follestad, Birger Mo, Luis Aleixo og Stine Lund, som representerer ulik spisskompetanse ved SINTEF Energi. Sammen med Ove Grande har flere av disse vært delaktige i pionerarbeid knyttet til strømkunders atferd, blant annet i Trondheims nabokommune Malvik.


– Valget var lett

Kim Behnke, forsknings- og miljøsjef i Energinet.dk, forteller at valget av SINTEF Energi som koordinator/administrator var enkelt.

Han begrunner valget med at SINTEF har et solid renommé som koordinator innenfor EUs forskningsprogrammer, og at SINTEF Energi samtidig har den nødvendige innsikten i den nordiske markedsmodellen for kraftomsetning.


Forespeiler Europa gevinster 

– Resultatene vil komme store deler av Europa til gode, sier Behnke:

– Siemens, som er med som industripartner, har sagt om EcoGrid at "hvis det virker i Danmark, vil det virke over alt." Ikke minst vil resultatene være interessante for Tyskland. Der har de det samme behovet for å balansere solenergi, som vi i Danmark har for å balansere vindkraft.  

Av Svein Tønseth