Til hovedinnhold
Norsk English

Modellforsøk i strømningstank

I strømningstanken i Hirtshals, Danmark, er det mulig å teste utstyr og komponenter til fiskeri-, havbruks-, maritim og offshorenæringen i strøm og bølger.

Strømningstanken er en av de største og i ypperste verdensklasse, der strøm opptil 1 m/s og bølger opptil 0.25m høyde kan skapes (tilsvarende 8 knop og 5m i skala 1:20.) Tanken kan betjene både leverandørindustri og sluttbrukere innen fiskeri, havbruk, maritim og offshore. Vi gjør mye forskning og forsøk for nettprodusenter, men vår kompetanse er også relevant for tjenester i andre grener av marine næringer: test av merder for fiskeoppdrett, sub-sea plattformer og rørledninger for offshore olje- og gassindustri, ROV for inspeksjon og overvåking, komponenter til skip, vedvarende marine energikilder og mer. 

Når vi jobber med forsøksmetodikk, design og videreutvikling av marine redskaper, tester vi ofte modeller av disse i strømningstanken i Hirtshals. De skalerte modellene kan være bygget av SINTEF Ocean, av kunden selv, eller i samarbeid mellom SINTEF Ocean og kunde. Dermed har både kunder og samarbeidspartnere muligheten til å teste sitt utstyr under realistiske forhold. SINTEF Ocean leverer resultater i form av dataanalyser, videodokumentasjon og rådgiving om videre utvikling. Vi kan også levere rådata for kundens egen analyse.   

Tanken har en glassvegg og seter for over 60 gjester og er ideell for produsenter som ønsker å vise frem utstyr for kunder, eller for undervisningsformål. Tanken er også utstyrt med fjernoperert videokamera som kunden selv kan styre, slik at kunden kan følge forsøkene fra egne lokaler.

blobid0.jpg

Spesifikasjoner for strømningsmodellen i Hirtshals 

Strømningstanken i Hirtshals er en del av SINTEFs modellforsøkøkosystem sammen med havbassenget og slepetanken med tilhørende støttefunksjoner. Strømningstanken er den nest største i verden, med en lengde på 20 meter, bredde på 8 meter og en dybde på 2,7 meter (aktivt test-volum). Tanken kan skape en vannstrøm opptil 1 m/s. Bunnen er utstyrt med rulleteppe som kan bevege seg synkront med strømningen (opptil 0,8 m/s). Fordi dette ikke er en slepetank kan vi kjøre konstruksjoner som er fastmontert mens vannet beveger seg. Det gjør at vi kan studere ulike fenomener kontinuerlig over lang tid og få en bedre forståelse for hvordan de fungerer.  

I forsøk på 1:5 skala kan tanken simulere strøm opptil 4,5 knop, mens den kan simulere hele 8 knop i skala 1:20. Strømningstanken har også en bølgemaskin som kan gi bølger på 20-25 cm,tilsvarende 4-5 meter i skala 1:20. 

En styrke med å kjøre modellforsøk i strømningstanken i Hirtshals er at vi enkelt kan se på sammenhengen mellom strukturer og vann. For det første har tanken veldig klart vann og glass på sidene slik at det er lett å se og forstå hva som skjer. Tanken har også videokameraer som filmer modellforsøkene fra flere vinkler.  

I tillegg kan den med svært høy presisjon måle hvordan konstruksjonene vi tester står i forhold til vannstrømmen. Til å måle det har vi installert svært presise og avanserte kamera under vann som bruker et spesielt lys til å måle posisjoner, hastigheter og akselerasjoner på objektene som testes. I tillegg har vi instrumentering til måling av både inline krefter i for eksempel forankringslinjer, og lastceller med kraft-/momentmålinger i seks dimensjoner.  

Faktaark:

Kontaktperson