Til hovedinnhold
Norsk English

Energisystemanalyse

Vi bidrar til å skape en moderne, bærekraftig og grønnere analyse av fremtidens energisystem.

Kontaktperson

Vi lager og bruker modeller for å håndtere usikkerhet, lønnsomhet, utslipp og andre aspekter ved systemet, slik at beslutningstakere og industriaktører kan planlegge og handle basert på kunnskap.