Til hovedinnhold
Norsk English

Siste nytt fra SINTEF: Arkiv 2024

Hvordan resirkulere solcellepaneler?

Hvordan resirkulere solcellepaneler?

Solcellepaneler inneholder mange verdifulle materialer. Allikevel går det meste på dynga etter endt levetid. Nå jobber forskere med saken.

Digitalisering for mer bærekraftige fiskerier i Europa

Digitalisering for mer bærekraftige fiskerier i Europa

Ved å forbedre rapportering av fangstvolumer og fiskehelse i europeisk fiskeri, håper EU-prosjektet OptiFish å bidra til mer bærekraftig fiske og gjøre det enklere å møte eksisterende og fremtidige kontrollkrav.

Internasjonal kvalitetspris til Alexandra Bech Gjørv

Internasjonal kvalitetspris til Alexandra Bech Gjørv

Den europeiske organisasjonen for kvalitet (EOQ) tildeler Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF, European Quality Leader Award 2024. Denne utmerkelsen anerkjenner hennes arbeid med risikostyring og kvalitetsledelse i SINTEF.

Ny nettguide for helse, miljø og sikkerhet i havbruk

Ny nettguide for helse, miljø og sikkerhet i havbruk

Mange opplever HMS-arbeidet i havbruksnæringen som «brannslukkende», men noen av de nye bedriftene er i forkant, ifølge en ny undersøkelse. For å bistå næringen i det systematiske HMS-arbeidet, lanserer SINTEF Ocean nå siden HMS i havbruk (www...

Norge må våge å satse på avansert teknologi

Norge må våge å satse på avansert teknologi

Det hevdes at Europa ikke er gode på teknologi, sammenliknet med USA, Kina og Taiwan. Det stemmer ikke, ble det sagt under åpningen av konferansen «The Sensor Decade». Paneldeltakerne var enige om at Norge nå må tørre å ta risiko og investere for å...

Sensor avslører når jordbæra er best

Sensor avslører når jordbæra er best

Mens jordbærbonden sover, kjører en robot rundt og skanner alle bærene. Neste morgen forteller roboten hvor søte jordbærene er – og når det er lurt å plukke dem.

Norske gutter liker skolen minst

Norske gutter liker skolen minst

Norske jenter trives i stor grad på skolen, mens guttene har en markant dårligere opplevelse av skolemiljøet. Et av problemene er at guttene opplever skolen som urettferdig.

Bli med inn på SINTEFs energilabber

Bli med inn på SINTEFs energilabber

Bli med til laboratoriene og testarenaene hvor bedrifter og forskere møtes for å utvikle og teste nye produkter og tjenester. Du vil få innsyn i det unike samspillet som foregår og kanskje oppdage nye muligheter for din bedrift eller innovasjon.

Sammen for å klimasikre Norge

Sammen for å klimasikre Norge

Hvordan kan vi ruste Norge mot fremtidens ekstremvær? Den nasjonale konferansen for klimatilpasning samlet 300 aktører på tvers av sektorer og fagfelt for å finne løsninger.

Kongelig besøk til MiNaLab

Kongelig besøk til MiNaLab

Det danske kongeparet, det norske kronprinsparet og fem statsråder fra Norge og Danmark besøkte UiO og SINTEFs MiNaLab og Oslo Science City på det danske kongeparets første statsbesøk som Konge og Dronning av Danmark.

Blogg
Tetting av bygningskroppen ved bruk av teipprodukter

Tetting av bygningskroppen ved bruk av teipprodukter

De siste 15 årene har klebeprodukter, og spesielt teip, gjort sitt inntog på det norske markedet. Manglende kunnskap om hvordan teip og klebeprodukter fungerer generelt – og over tid – har blitt kartlagt i et forskningsprosjekt ved SINTEF.

Kronikk
Vi kan få et tareeventyr

Vi kan få et tareeventyr

Akkurat slik Stavanger i sin tid tok grep og ble “oljehovedstaden”, har Trøndelag nå en gyllen sjanse til å skape et industrielt tareeventyr.

Her snuser Michelin-kokkene på fremtidens mat

Her snuser Michelin-kokkene på fremtidens mat

Hvordan vil et måltid bestående av havsalat, tare, snegler, tanglopper og sjøpølse se ut? Og kan slike råvarer friste Michelin-kokker fra Belgia og Nederland? Det kan se sånn ut.

Kan taredyrking bli en industri for kyst-Trøndelag?

Kan taredyrking bli en industri for kyst-Trøndelag?

Ja, ifølge «Veikart for taredyrking i Trøndelag» som ble lansert på Frøya 8. mai. Tilstede var representanter for Trøndelag fylkeskommune, WWF, Blått kompetansesenter, Frøya kommune, og selvfølgelig SINTEF Ocean som utarbeidet veikartet for...

Utslippsfrie anleggsplasser fungerer!

Utslippsfrie anleggsplasser fungerer!

Flere pilotprosjekter viser at det er fullt mulig å få ned utslippene i anleggssektoren. Men for å ta ut hele potensialet trengs det mye mer kunnskapsdeling i bransjen.

Styrke gjennom samarbeid

Styrke gjennom samarbeid

I en verden hvor både tradisjonell sikkerhet og klima spiller en stadig større rolle, er det ekstra viktig med internasjonalt samarbeid. Tirsdag 16. april møttes de øverste lederne av Kystvakten i sju nasjoner i regi av Arktisk Kystvaktforum (ACGF) i...

Blogg
Glassrekkverk misfarges av sementvann

Glassrekkverk misfarges av sementvann

Glass blir stadig mer brukt i norske byggverk, i fasader, som tak og som rekkverk. Parallelt med den økte bruken, får vi i SINTEF også flere henvendelser om skader på glass.

Kronikk
Strømnettet er ikke fullt likevel

Strømnettet er ikke fullt likevel

Formelverk fra 1950-tallet forhindrer full utnyttelse av strømnettet. Digitale hjelpemidler alene vil øke kapasiteten med 20 prosent i kabeldelen av nettet, viser ny forskning.

Grønn skipsfart i sikte

Grønn skipsfart i sikte

Å få fortgang på den grønne omstillingen av maritim sektor, redusere energiforbruket og erstatte fossile med fornybare drivstoff er ingen enkel oppgave. Nå skal et nytt forskningssenter, FME MarTrans, sette fart på utviklingen.

Kronikk
Kom i gang med energieffektivisering

Kom i gang med energieffektivisering

Om vi skal nå målene for energieffektivisering i bygg innen 2030, kan vi ikke vente på økte midler. Vi må bruke tiden på å finne de beste tiltakene og utnytte potensialet som ligger i digitalisering.

Ny rapport: Barn i barnevernet får ikke helsehjelpen de trenger

Ny rapport: Barn i barnevernet får ikke helsehjelpen de trenger

Ny forskning kaster lys over store utfordringer og barrierer når det gjelder tilgang til psykisk helsehjelp for barn og unge i barnevernet. – Vi kunne tydelig se barn, unge og foreldres misnøye med tjenestene, sier seniorforsker i SINTEF, Marian...

Forskningssatsing styrker Norge som global energi- og klimaleder

Forskningssatsing styrker Norge som global energi- og klimaleder

Norges forskningsråd tildelte i dag åtte nye Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). NTNU og SINTEF leder eller deltar i alle sentrene. Den totale finansieringen fra Forskningsrådet er 1,28 milliarder kroner over åtte år. Hvert senter vil i...

Sagflis blir klimavennlig fiskefôr

Sagflis blir klimavennlig fiskefôr

Ved å omdanne restprodukter fra skogbruksindustrien til proteiner for fiskefôr, kan både skogbruk- og fiskefôrindustrien oppnå et mer klimavennlig og høykvalitetsprodukt.

Norges nasjonalbergart kan utnyttes bedre

Norges nasjonalbergart kan utnyttes bedre

Et toårig forskningsprosjekt skal bidra til en mer bærekraftig ressursutnyttelse, et lavere klimaavtrykk, og økt samarbeid og konkurransekraft rundt Norges nasjonalbergart larvikitt.

Klimakonferanse i Vesterålen

Klimakonferanse i Vesterålen

Gaia Arctic Summit 2024 skal samle internasjonale eksperter og næringslivsledere 6.-7. juni, for å utforske muligheter knyttet til klimaendringene i havet og kystsamfunnene i nord.

Hun passer på drikkevannet vårt

Hun passer på drikkevannet vårt

Først satte pandemien en voldsom fart i hackerne. Så kom krigen i Ukraina. Rita Maria Ugarelli, ekspert på sikkerhet i vannforsyningen, har avtaleboka full til jul.

Klimaet endrer vannkraften

Klimaet endrer vannkraften

Når klimaet endrer seg, endres også nedbørsmønster, avrenning og temperaturforhold. Dette gir både nye utfordringer og muligheter for norsk vannkraft.

156 fiskere har dødd på jobb siden 2000

156 fiskere har dødd på jobb siden 2000

Alenefiskeren som falt over bord sist fredag, døde. Han ble yrkesfisker nummer 156 i rekken siden årtusenskiftet i 2000. – Dette understreker budskapet i rapporten vi nylig publiserte, sier sikkerhetsforsker i SINTEF.

Fiskens reaksjon på roboter overrasker

Fiskens reaksjon på roboter overrasker

Norge er i verdenstoppen på bruk av robotikk i oppdrettsnæringa. Hvordan påvirker det tekniske utstyret fisken? Overraskende mye, sier kybernetiker Eleni Kelasidi.

Bærekraftige ankerliner for flytende havvind

Bærekraftige ankerliner for flytende havvind

Hvis Europa skal nå sine klimamål, må det til å bli mer havvind i energimiksen. En ting er å produsere alle disse vindturbinene, men en annen utfordring blir hvordan de skal festes eller forankres. Det er ikke nok produksjonskapasitet for...

Veikart for å håndtere naturrisiko

Veikart for å håndtere naturrisiko

Fornybarbransjen er avhengig av naturens ressurser, som vann, sol og vind. Samtidig påvirker bransjen naturen på flere måter, og de må derfor omstille og tilpasse seg den økende naturrisikoen.

Hvilke tall kan tas for god fisk?

Hvilke tall kan tas for god fisk?

I forbindelse med en foreslått innstramming av kravet til nøyaktig telling av laks og regnbueørret, har forskere hos SINTEF Ocean sett på hvor nøyaktig det er realistisk å telle, og hvilke tiltak som kan bidra til bedre nøyaktighet.

Kronikk
Byggforskserien må anvendes med fornuft

Byggforskserien må anvendes med fornuft

Altfor ofte ser vi at løsningene i Byggforskserien knyttet til ventilerte fasader benyttes uten god nok detaljprosjektering. Dette øker risikoen for byggskader og bruk av lite bærekraftige løsninger.

Kan sekkedyr bli laksefôr?

Kan sekkedyr bli laksefôr?

Du har sikkert sett flere sekkedyr (tunikater) enn du tror. De vokser langs hele norskekysten, og kan være til irritasjon når de fester seg på tau eller flytebrygger. Men de kan også vise seg å være nyttige – som laksefôr.

Kronikk
Tre gode formål konkurrerer om plassen på taket

Tre gode formål konkurrerer om plassen på taket

Takflater i byområder er ettertraktet areal. Skal de brukes til energiproduksjon, helse og rekreasjon eller være et sted for å dyrke urter og grønnsaker? Nå må vi utvikle verktøy for å kunne ta riktige beslutninger tilpasset et klima i endring.

Snart kommer du kanskje til å koke kaffe med elbilen

Snart kommer du kanskje til å koke kaffe med elbilen

Lynnedslag, sterk vind som får trær til å velte over høyspentlinjer, snø og ising gir oss døde stikkontakter. Samtidig står vi foran et stort kraftunderskudd – og mer ekstremvær. Hvordan kan vi unngå full strømkrise?

Redder økosystemer i havet langs kysten

Redder økosystemer i havet langs kysten

I ett år har forskerne tatt konkrete grep for å restaurere ødelagte økosystemer fem steder langs kysten av Europa. Allerede nå ser de en effekt som gir mye håp.

Venter en ny fiskeindustri på store havdyp?

Venter en ny fiskeindustri på store havdyp?

Det tror i alle fall forskere. I dypet mellom 200 og 1000 meter lever arter som kan være svært verdifulle. Men det er skjær også i dyp sjø: Fangsten forvandles raskt fra gull til gugge.

Baner vei for en bærekraftig europeisk energifremtid

Baner vei for en bærekraftig europeisk energifremtid

Brussel: - Norge og EU må samarbeide enda tettere i fremtiden på forsknings- og innovasjonsfronten for å løse alle utfordringene som står foran oss innen kort tid, sa energiminister Terje Aasland på et arrangement organisert av flere norske...

Mer bærekraftig transport med økt bruk av innlands vannveier

Mer bærekraftig transport med økt bruk av innlands vannveier

Transport på innlands vannveier regnes med sine lave samfunnskostnader som den nest mest bærekraftige formen for landtransport – bare slått av jernbane. Og når alle transportformer går over til nullutslipp, blir vannveistransport den transportformen...

Fire steg til å kutte utslipp fra skip

Fire steg til å kutte utslipp fra skip

De 175 medlemslandene i FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon IMO er enige om å sikte mot null utslipp i 2050. Men hvordan skal vi nå målet? Gjennom SFI Smart Maritime, har forskere fra SINTEF Ocean og NTNU, i samarbeid med maritim bransje...

Nytt tareanlegg settes i drift - skal fjerne CO2 fra atmosfæren

Nytt tareanlegg settes i drift - skal fjerne CO2 fra atmosfæren

Et nytt tareanlegg er etablert i Frohavet utenfor Frøya på Trøndelagskysten. Prosjektet startet i 2022, i sommer ble konsesjon gitt fra fylket og nå er de første kimplantene satt ut. Sjøanlegget skal blant annet brukes til å teste hvordan storskala...

Ny veileder for brannteknisk prosjektering

Ny veileder for brannteknisk prosjektering

Veilederen gir råd om analytisk brannteknisk prosjektering av trekonstruksjoner i bygg der preaksepterte ytelser i veiledningen til de norske byggereglene (TEK17) ikke kan benyttes.