Til hovedinnhold
Norsk English

Siste nytt fra SINTEF: Arkiv 2024

156 fiskere har dødd på jobb siden 2000

156 fiskere har dødd på jobb siden 2000

Alenefiskeren som falt over bord sist fredag, døde. Han ble yrkesfisker nummer 156 i rekken siden årtusenskiftet i 2000. – Dette understreker budskapet i rapporten vi nylig publiserte, sier sikkerhetsforsker i SINTEF.

Fiskens reaksjon på roboter overrasker

Fiskens reaksjon på roboter overrasker

Norge er i verdenstoppen på bruk av robotikk i oppdrettsnæringa. Hvordan påvirker det tekniske utstyret fisken? Overraskende mye, sier kybernetiker Eleni Kelasidi.

Bærekraftige ankerliner for flytende havvind

Bærekraftige ankerliner for flytende havvind

Hvis Europa skal nå sine klimamål, må det til å bli mer havvind i energimiksen. En ting er å produsere alle disse vindturbinene, men en annen utfordring blir hvordan de skal festes eller forankres. Det er ikke nok produksjonskapasitet for...

Veikart for å håndtere naturrisiko

Veikart for å håndtere naturrisiko

Fornybarbransjen er avhengig av naturens ressurser, som vann, sol og vind. Samtidig påvirker bransjen naturen på flere måter, og de må derfor omstille og tilpasse seg den økende naturrisikoen.

Hvilke tall kan tas for god fisk?

Hvilke tall kan tas for god fisk?

I forbindelse med en foreslått innstramming av kravet til nøyaktig telling av laks og regnbueørret, har forskere hos SINTEF Ocean sett på hvor nøyaktig det er realistisk å telle, og hvilke tiltak som kan bidra til bedre nøyaktighet.

Kronikk
Byggforskserien må anvendes med fornuft

Byggforskserien må anvendes med fornuft

Altfor ofte ser vi at løsningene i Byggforskserien knyttet til ventilerte fasader benyttes uten god nok detaljprosjektering. Dette øker risikoen for byggskader og bruk av lite bærekraftige løsninger.

Kan sekkedyr bli laksefôr?

Kan sekkedyr bli laksefôr?

Du har sikkert sett flere sekkedyr (tunikater) enn du tror. De vokser langs hele norskekysten, og kan være til irritasjon når de fester seg på tau eller flytebrygger. Men de kan også vise seg å være nyttige – som laksefôr.

Kronikk
Tre gode formål konkurrerer om plassen på taket

Tre gode formål konkurrerer om plassen på taket

Takflater i byområder er ettertraktet areal. Skal de brukes til energiproduksjon, helse og rekreasjon eller være et sted for å dyrke urter og grønnsaker? Nå må vi utvikle verktøy for å kunne ta riktige beslutninger tilpasset et klima i endring.

Snart kommer du kanskje til å koke kaffe med elbilen

Snart kommer du kanskje til å koke kaffe med elbilen

Lynnedslag, sterk vind som får trær til å velte over høyspentlinjer, snø og ising gir oss døde stikkontakter. Samtidig står vi foran et stort kraftunderskudd – og mer ekstremvær. Hvordan kan vi unngå full strømkrise?

Redder økosystemer i havet langs kysten

Redder økosystemer i havet langs kysten

I ett år har forskerne tatt konkrete grep for å restaurere ødelagte økosystemer fem steder langs kysten av Europa. Allerede nå ser de en effekt som gir mye håp.

Venter en ny fiskeindustri på store havdyp?

Venter en ny fiskeindustri på store havdyp?

Det tror i alle fall forskere. I dypet mellom 200 og 1000 meter lever arter som kan være svært verdifulle. Men det er skjær også i dyp sjø: Fangsten forvandles raskt fra gull til gugge.

Baner vei for en bærekraftig europeisk energifremtid

Baner vei for en bærekraftig europeisk energifremtid

Brussel: - Norge og EU må samarbeide enda tettere i fremtiden på forsknings- og innovasjonsfronten for å løse alle utfordringene som står foran oss innen kort tid, sa energiminister Terje Aasland på et arrangement organisert av flere norske...

Mer bærekraftig transport med økt bruk av innlands vannveier

Mer bærekraftig transport med økt bruk av innlands vannveier

Transport på innlands vannveier regnes med sine lave samfunnskostnader som den nest mest bærekraftige formen for landtransport – bare slått av jernbane. Og når alle transportformer går over til nullutslipp, blir vannveistransport den transportformen...

Fire steg til å kutte utslipp fra skip

Fire steg til å kutte utslipp fra skip

De 175 medlemslandene i FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon IMO er enige om å sikte mot null utslipp i 2050. Men hvordan skal vi nå målet? Gjennom SFI Smart Maritime, har forskere fra SINTEF Ocean og NTNU, i samarbeid med maritim bransje...

Nytt tareanlegg settes i drift - skal fjerne CO2 fra atmosfæren

Nytt tareanlegg settes i drift - skal fjerne CO2 fra atmosfæren

Et nytt tareanlegg er etablert i Frohavet utenfor Frøya på Trøndelagskysten. Prosjektet startet i 2022, i sommer ble konsesjon gitt fra fylket og nå er de første kimplantene satt ut. Sjøanlegget skal blant annet brukes til å teste hvordan storskala...

Ny veileder for brannteknisk prosjektering

Ny veileder for brannteknisk prosjektering

Veilederen gir råd om analytisk brannteknisk prosjektering av trekonstruksjoner i bygg der preaksepterte ytelser i veiledningen til de norske byggereglene (TEK17) ikke kan benyttes.