Til hovedinnhold
Norsk English

Europeisk kunnskapsbank gjør det enklere å beskytte kritisk infrastruktur

Kritisk infrastruktur inkluderer blant annet kraftproduksjon, bildet viser Rånåsfoss kraftverk. Foto: Arne T. Hamarsland /NVE
EU-CIP (Critical Infrastructure Protection) er et europeisk samarbeid for å beskytte kritisk infrastruktur.

Målet med den nye kunnskapsbanken er å skape et sentralt møtepunkt for kunnskapsdeling og samarbeid mellom alle som jobber med kritisk infrastruktur. Det kan hjelpe myndighetene i de europeiske landene med å utforme en kunnskapsbasert politikk for å ta vare på kritisk infrastruktur. I tillegg vil kunnskapsdeling legge til rette for mer innovasjon blant dem som utvikler og forvalter kritisk infrastruktur.

Hva er kritisk infrastruktur

De anleggene og systemene som er nødvendige for å opprettholde samfunnets kritiske funksjoner omtales som kritisk infrastruktur. EU regner disse sektorene som kritiske for samfunnet: Energi, transport, bank, finans, helse, drikkevann, avløpsvann, digital infrastruktur, offentlig administrasjon, romteknologi, matforsyning.

Les mer om EUs direktiv for kritisk infrastruktur

 

SINTEF er partner i prosjektet og har vært en aktiv bidragsyter i utviklingen av kunnskapsbanken. SINTEF bidrar med resultater fra flere tidligere forskningsprosjekter, deriblant STOP-IT og Digital Water City. SINTEF har også en spesiell rolle i aktiviteter for opplæring og videreutdanning.  

–  Kunnskapsbanken gir enkel tilgang til forskningsresultater, opplæringskurs, presentasjoner, veikart og rapporter. Den er relevant for alle som jobber med sikkerhet og beskyttelse av kritisk infrastruktur, og for at den skal bli mest mulig nyttig, må den brukes aktivt, sier sjefsforsker Rita Ugarelli.

Kunnskapsbanken er ment for

  1. Operatører og sikkerhetspersonale for kritisk infrastruktur
  2. Leverandører av sikkerhetsløsninger
  3. Forskere 
  4. Politikere og myndigheter
  5. Ikke-statlige organisasjoner (NGOer)
  6. Alle som jobber med kritisk infrastruktur

Ved å bli med i nettverket kan man:

  • Få tilgang til de siste forskningsresultatene, teknologiske nyvinninger og politiske initiativer fra de andre medlemmene
  • Bli med i nettverk av eksperter og kolleger som ønsker å fremme sikkerhet for kritisk infrastruktur
  • Bidra til å påvirke retningen for arbeidet med kritisk infrastruktur i EU

Logg inn i kunnskapsbanken

Kontaktpersoner