Til hovedinnhold
Norsk English

Årsrapporten fra FME ZEN er klar

Foto: Thor Nielsen
I 2023 skjedde det mye i FME ZEN. Beviset for det finner du i årsrapporten som nå er klar.

Vi har avsluttet flere forskningsprosjekter sammen med partnere og piloter, og levert resultater i rapporter, på seminarer og konferanser. 2023 var også det siste hele året i FME ZEN, så når du leser dette styrer vi stødig mot de siste hektiske månedene i ZEN-senterets åtteårige liv. 

– I 2023 har mange rapporter pekt på at bygg og områder er viktig for å løse store samfunnsutfordringer knyttet til forsyningssikkerhet og klimagassutslipp. Til tross for lavkonjunktur, er en satsning på bygg og områder avgjørende for å utløse det store potensialet ZEN har påvist, ved blant annet å ta vare på eksisterende bygningsmasse gjennom energirehabiliteringer. Det er et godt tidspunkt å satse nå, med mye ledig kapasitet i bransjen, sier senterdirektør Ann Kristin Kvellheim.

Mulighetene ligger foran oss

I årsrapporten skriver styreleder Tonje V. Frydenlund at mulighetene ligger foran oss:

«Den mest miljøvennlige energien er den som aldri brukes. Energieffektivisering, energiforsyning basert på fornybar energi, samt smart styring av energiflyt i bygg og mellom bygg er en helt vesentlig del av hvordan vi kan oppnå nullutslippsområder. Dette kan forskningssenteret FME ZEN mye om.  

I et nullutslippsnabolag, er bærekraft og miljøbevissthet integrert i alle aspekter av utformingen og driften. Dette er fremtidsretta samfunn hvor beboernes livsstil og daglige aktiviteter bidrar til lave klimagassutslipp. 

Samlet sett spiller nullutslippsområder en viktig rolle i å adressere klimaendringer, bevare miljøet, forbedre helsen og fremme bærekraftig utvikling. Disse områdene representerer et viktig skritt mot en mer bærekraftig og levedyktig fremtid. Kunne du tenke deg å bo i et slikt nabolag?

Vi er nå inne i det siste og avsluttende året av forskningssenterets prosjektperiode, og fokus er på oppsummering, konklusjoner og praktisk anvendelse. Arbeidet vårt gjennom disse åtte årene i FME ZEN er avgjørende for å endre praksis og oppnå målet om nullutslippssamfunnet innen 2050.

I sum representerer et nullutslippssamfunn et ambisiøst, men nødvendig skifte mot en mer bærekraftig og motstandsdyktig fremtid. Dette handler om fremtidens Norge – om hvordan vi skal skape verdier, kutte utslipp, leve mer bærekraftig og ta vare på naturen. Mulighetene ligger foran oss!» 

Det er lagt mye arbeid i årsrapporten for 2023, og vi viser frem mange av de gode sakene og de fine folka i senteret. Les årsrapporten her.

 

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

FME ZEN

Prosjektvarighet:

01.01.2017 - 31.12.2024

Kontaktperson:

Ann Kristin Kvellheim

Kontaktperson