Til hovedinnhold
Norsk English

Bli med inn på SINTEFs energilabber

Christian Schlemminger og Ole Marius Moen på varmeteknisk laboratorium. Foto: Edvin Wiggen Dahl / SINTEF
Bli med til laboratoriene og testarenaene hvor bedrifter og forskere møtes for å utvikle og teste nye produkter og tjenester. Du vil få innsyn i det unike samspillet som foregår og kanskje oppdage nye muligheter for din bedrift eller innovasjon.

Norge står midt i en energiomlegging og Trondheim er arnested for energi-innovasjon! Mandag 3. juni under Trondheim Tech Week er dedikert til en rundtur i Trondheim for å se hvordan innovative ideer realiseres.

Trondheim Tech Tour: Energy starter med et frokostmøte på NTNU Gløshaugen EL3 med innblikk i lab- og testmuligheter i Trondheim. 

Etter det går turen til:

 

Tester ulike system for et bedre strømnett

Nasjonalt Smart Grid Laboratorium er systemorientert. Det vil si at det er velegnet for å teste og verifisere samspill mellom komponenter og delsystemer og kan tilby en moderne laboratorieinfrastruktur for forskning, demonstrasjon, verifikasjon, testing og undervisning.

Laboratoriet støtter en rekke områder og use case fra storskala transmisjon til lokal distribusjon og smarte hjem.

– Utfordringene vi står ovenfor er at mye må elektrifiseres for å nå klimamålene samtidig som at strømnettet allerede er veldig presset. I laboratoriet kan vi teste hvilke ulike system som fungerer sammen i sanntid. Under labrunden skal vi sette opp en sesjon der vi kan være interaktive og brainstorme i fellesskap, forteller forskningsleder Henning Taxt. 

Ledende laboratorium

De varmetekniske laboratorier er et av landets ledende laboratorier innen forbrenningsteknikk, kuldeteknikk, bioenergiprosesser, flytendegjøring av gasser og CCS (karbonfangst, -transport og -lagring).

Laboratoriene har avansert utstyr for anvendt forskning og testing innen alle disse fagområdene. De varmetekniske laboratoriene har gjennomgått en omfattende oppgradering av all infrastruktur for å møte de store utfordringer som moderne forskning krever. 

Splitter ny batterilab

SINTEF Battery Lab ble åpnet i fjor og er en småskala battericellefabrikk hvor man kan teste ny teknologi, som kan gjøre batterier mer miljøvennlige, billigere og med lengre rekkevidde. 

Vi utvider kontinuerlig utstyrsparken vår for batteritesting, og for tiden har vi totalt 250 testkanaler for små og mellomstore battericeller samt 120 kanaler for større celler, inkludert 16 kanaler for høypresisjonstesting.

Her forsker vi på alle trinnene i battericelleproduksjon. 

Matservering

Dagen avsluttes hos Brattøra Powerhouse, der Trondheim kommune arrangerer felles mottakelse for alle som har vært med på rundreise gjennom dagen. Her vil man få noe godt å spise og drikke, treffe andre deltakere og høre hvorfor og hvordan kommunen tilrettelegger for innovasjon innen energifeltet i Teknologihovedstaden. 

Meld deg på her.

Kontaktpersoner