Til hovedinnhold
Norsk English

Skal teste nytt klimanøytralt drivstoff i sjøfarten

Prosjektet GAMMA skal bygge om et bulkskip til å seile på klimanøytrale drivstoff og grønn energi. Foto: GreenOak/Shutterstock
I dag står langdistanse sjøtransport for 80-90 prosent av all global handel. Muligheten for å redusere klimautslipp ved å bytte til grønnere drivstoff er derfor svært stort.

Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) har satt som mål at maritim sektor skal redusere næringens klimagassutslipp til netto null innen 2050. Den store mengden last som fraktes over verdenshavene krever store mengder drivstoff, hovedsakelig fossile drivstoff.

SINTEF deltar i et nytt EU-finansiert innovasjonsprosjekt som, gjennom banebrytende arbeid innenfor bærekraftige energiløsninger for skipsfarten, vil bidra til en klimanøytral skipsfart. Prosjektet startet i januar 2024 og involverer en rekke europeiske selskaper og forskningsinstitusjoner.

Om GAMMA-prosjektet

Gamma står for Green Ammonia and Biomethanol fuel MAritime Vessels. Prosjektet er finansiert gjennom European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). 

Prosjektet har et budsjett på 17 millioner euro, og ledes av det islandske ingeniørselskapet Verkís.

De totalt 16 prosjektpartnerne inkluderer selskaper og forskningsinstitusjoner fra ulike europeiske land. Partnerne vil samarbeide om å utvikle og implementere disse grønne teknologiene i skipsfarten, for å gjøre den mer miljøvennlig og i tråd med fremtidige klimamål. Evaluering av teknologiene vil bli gjennomført ved en helhetlig analyse av drivstoffkjeden og inkluderer analyse av CO2-utslipp.

Partnerne:
Verkís (Island)
ANT Topic (Italia)
Fraunhofer (Tyskland)
Aurelia (Nederland)
Ballard (Danmark)
Sea Green Engineering (Italia)
Energy Cluster Denmark (Danmark)
SINTEF (Norge)
Solbian (Italia)
Amethyste (Frankrike)
Elkon Elektrik (Tyrkia)
Politecnico di Milano (Italia)
ARM Engineering (Frankrike)
RINA (Tyskland)
Amnis Pura (Portugal)
Dotcom (Italia)

Fremdrift med hydrogen
Prosjektet skal bygge om et bulkskip til å seile på klimanøytrale drivstoff og grønn energi. En sentral del av prosjektet er installasjon av et nytt drivstoffsystem som vil omfatte konvertering av ammoniakk og grønn metanol til hydrogen. Drivstoffet vil deretter generere elektrisitet gjennom brenselcelleteknologi. I tillegg vil en del av energien som trengs for å produsere hydrogenet, bli produsert ved hjelp av fornybar energi, og da spesielt solenergi.

–   SINTEF spiller en viktig rolle i utviklingen og implementeringen av en storskala hybrid drivlinje som bruker biodrivstoff og brenselceller kombinert med batterier. Ved å bruke digitale verktøy som vi har utviklet i tidligere prosjekter, vil vi jobbe med å forbedre designet for systemet og analysere dets effektivitet ved å bruke modellene våre, sier forsker Yash Raka.

Prosjektet vil utforske bruken av e-fuels, som ammoniakk og grønn metanol, og utvikle innovative teknologier for å erstatte eksisterende drivstoffsystemer. Dette inkluderer å bytte ut hjelpemotorer med et nytt drivstoffsystem som kjører på e-fuels.

–  Alt i alt er prosjektet veldig visjonært, og kan bli en grønn «game changer» for skipsfarten i fremtiden, sier Kjartan Due Nielsen, innovasjonssjef i det islandske ingeniørselskapet Verkís, som leder prosjektet.

Kontaktpersoner