Til hovedinnhold
Norsk English

Håvard Sletta er ny forskningssjef for bioteknologi og nanomedisin i SINTEF

Foto:Bioteknologirådet
En svært erfaren bioteknologiforsker overtar roret etter Ågot Aakra, som våren 2024 tiltrer en stilling som dekan ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Håvard Sletta er i dag leder for SFI Industrial Biotechnology og har 34 års erfaring med bioteknologiforskning i SINTEF. Han har jobbet tett på den industrielle utviklingen i Norge og forfattet mer enn 100 rapporter basert på forskning for næringslivet. 

Han har levert mange signifikante bidrag til kunnskapsutviklingen på fagfeltet gjennom 85 publikasjoner og bokkapitler som er mye sitert. 

Et tverrfaglig økosystem som bidrar til vekst 


– Håvard Sletta har utvilsomt levert et svært betydelig bidrag til utviklingen av både forskning og næring på bioteknologiområdet i Norge. SINTEFs avdeling har vokst sammenhengende gjennom hans 34 år lange karriere her og jeg er svært fornøyd med at han har tatt oppdraget med å lede avdelingen i en tid hvor bioteknologi vil få avgjørende betydning for samfunnsutviklingen innen både mat, medisiner og som muliggjørende teknologi for klimaomstillingen, sier konserndirektør Eli Aamot i SINTEF Industri. 

Håvard Sletta har også lang ledererfaring. Han var forskningsleder i perioden 2008-2022 og har siden det arbeidet i en utadrettet stilling som markedssjef for bioteknologi og nanomedisin ved siden av arbeidet som leder for SFI Industrial Biotechnology – et senter for forskningsdrevet innovasjon som skal øke konkurransekraften til den norske bioteknologinæringen. 

I senteret er universitetene NTNU og NMBU medlemmer sammen med en hel rekke næringsaktører og næringsklynger. 

Bioteknologi driver for grønn omstilling 

Sletta har gjennom det siste året jobbet mye med å lage et kunnskapsgrunnlag for en politikk som vil støtte norsk næringsutvikling og eksport innen bioteknologi og helse og fremhever særlig potensialet som ligger i å videreutvikle det svært tette samarbeidet mellom forskningsinstitutt, universiteter og næringsliv i Norge. 

– Avdelingen har svært mange gode ressurspersoner som bidrar til utvikling av faget og markedet sammen med våre kunder og samarbeidspartnere i Norge og internasjonalt. Nå ser politikken stor samfunnsnytte i å satse på bioteknologi og det skjer mye spennende næringsutvikling innen fôr, medisiner og andre industrielle formål som for eksempel å skape nye og karbonfrie produksjonsprosesser. Jeg gleder meg veldig til at vår avdeling skal øke sitt bidrag til å realisere alle mulighetene som samfunnet nå trenger av oss, sier Håvard Sletta. 

Sletta er medlem av Bioteknologirådet, styremedlem i The Life Science Cluster, Næringspolitisk utvalg hos Legemiddelindustrien, og en rekke andre verv knyttet til forskning og innovasjon på bioteknologi i inn- og utland. 

SINTEFs avdeling for bioteknologi og nanomedisin består av 92 medarbeidere. Sletta tiltrer stillingen som forskningssjef 1. mars. 

Utforsk fagområdene

Kontaktperson